Till startsida

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2014-04-15


 

16 APRIL
Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Sökkriterier för stipendiet är bl a: att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald och att uppsatsen är på högskolenivå och har blivit godkänd tidigast ett år före ansökningsåret.
UtlysningCentrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

 

20 APRIL 
Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

Stipendiet är öppet att söka för svenska medborgare med akademisk grundexamen och ett par års erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig förvaltning.
Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

22 APRIL 
Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond

Cirka 2,3 miljoner kr för forskning vid Göteborgs universitet, "som riktar sig på medicinska och sociala problem rörande en rimlig barnbegränsning eller en förbättring av mentala funktioner eller rörelsefunktioner hos åldring".
UtlysningAnsökningsblankett
 

 

22 APRIL 
Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond för blinda och synsvaga

Cirka 125 000 kr för forskning vid Göteborgs universitet "kring och utveckling av hjälpmedel för blinda och synsvaga".
UtlysningAnsökningsblankett
 

 

 22 APRIL 
Fredsmiljonen

Ett statligt anslag som finansierar verksamhet, information och studier rörande säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Svenska ideella föreningar eller stiftelser kan söka pengar.
Folke Bernadotteakademien

 

 

22 APRIL
GULDTUMMEN

Vet du en person eller en organisation som har gjort något bra för Göteborgs studenter? I så fall ska du nominera dem till Göteborgs studenters stora pris: Guldtummen! Skicka din nominering och motivering till guldtummen@spionen.se

 

23 APRIL 
Marie Nissers stipendium 2014

Marie Nisser-stipendiet är på 60 000 kr och delas ut av Vattenfalls
Kulturarvskommitté. Du kan ansöka det om du är intresserad av teknik- och samhällshistoria  och om du vill fördjupa dig i energibranschens eller Vattenfalls kulturarv.
Utlysning
Vattenfall AB

 

23 APRIL
Vetenskapsrådet - International Career Grant

Områden: samtliga ämnesområden. Bidraget kan sökas av dig som arbetar vid ett svenskt lärosäte och vill arbeta utomlands, eller om du tvärtom arbetar utomlands och vill söka dig till Sverige.
Vetenskapsrådet

 

23 APRIL 
Nominera till Nordiska rådets natur- och miljöpris

Priset 2014 går till en nordisk kommun/stad/lokalsamhälle som antingen har gjort en särskild gemensam insats för miljön eller har gjort en särskild insats inom ett enskilt miljöområde.
Nordiska rådet

 

24 APRIL (Prel.)
Cancerfonden

Anslag för forskare:

 • Forskarmånader för kliniskt verksamma
 • Forskningsprojekt
 • Planeringsgrupp

Cancerfonden

 

25 APRIL 
Stiftelsen Idéer för Livet

Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet

 

25 APRIL
Stipendium för kvinnliga medicinare från Värmland

Karlstadskretsen av Fredrika Brener-Förbundet ledigförklarar härmed kretsens stipendium för kvinnliga läkarstuderande från Värmland. Årets utdelning på 100 000 SEK fördelas på ett antal stipendier om minst 10 000 SEK.
Utlysning
 

 

28 APRIL 
The Swedish Fulbright Commission Swedish Graduate Student Program 2015-16

For Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish or EU university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. Open for all fields of study, except medicine (with the exception of public health and medical research), dentistry or veterinary medicine.
AnnouncementThe Swedish Fulbright Commission

 

28 APRIL 
Harald och Tonny Hagendahls minnesfond

Anslag till forskning om den klassiska antiken. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete.
Svenska klassikerförbundet

 

28 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boëthius' minnesfond

Stiftelsen utdelar varje år ett eller flera stipendium för vetenskapliga undersökningar inom de områden som låg Gerda Boëthius varmast om hjärtat, nämligen konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.
Zornmuseet

 

29 APRIL 
Vårdalstiftelsen

Forskningsanslag på temat: Områden som belyser värdebaserad vård av äldre och personer med kronisk sjukdom inklusive allergi.
Vårdalstiftelsen

 

29 APRIL 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen utlyser ett forskarprogram som syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning. Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare anställda vid svenskt sjukhus eller inom den svenska primärvården.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

 

30 APRIL
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen stöder forskning och utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
UtlysningStiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

30 APRIL
Stiftelsen Makarna Lindeqvists donation

Fondens medel är avsedda för ungdomar som skall utbildas inom något konstnärligt yrke eller utföra examensarbete. Sökanden skall vara mellan 18-24 år.
BlankettGöteborgs Stad

 

30 APRIL 
Stockholms Arbetareinstitutsförening

Anton Nyströms stipendium för 2014-2015. Stipendiet har till ändamål att främja forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige i vid bemärkelse, dess historia och pedagogik, sociologiska perspektiv och folkbildningens insatser inom musik, teater, litteratur, bibliotek, museer mm liksom dess nordiska och internationella relationer.
Utlysning

 

30 APRIL 
Stockholms Arbetareinstitutsförening

Två stipendier, benämnda Södermalms Arbetarinstituts stipendier, à 50 000 kronor. Stipendierna är avsedda för forskare som bedriver eller har bedrivit forskning kring Stockholm med inriktning på arbetarkultur och folkbildning.
Utlysning
 

30 APRIL 
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

 • Forskning som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet.
 • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning, tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 

30 APRIL 
Musikstipendier ur Erik Grudds stiftelse

Rätt att söka stipendium har den som är högst 25 år, kommer ifrån, eller har anknytning till Mora eller angränsande kommuner samt bedriver musikstudier med inriktning mot fortsatta högre studier.
Utlysning

 

30 APRIL 
Handelns Utvecklingsråd

 • Post doc. stipendier - nydisputerade doktorer som i sitt avhandlingsarbete studerat handel i något avseende, och/eller har för avsikt att fördjupa sig mera i handelsrelaterade frågor, har möjlighet att erhålla ett post doc. stipendium
 • Doktorandstipendium - doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium

Handelns Utvecklingsråd

 

30 APRIL 
Prize for Innovation in Alternative Fuels for Transportation

The 2014 annual prize will be awarded for global innovation, a scientific or a technological breakthrough in the field of alternative fuels in transportation. Nominees for the prize should be actively engaged in innovative, paradigm-shifting research or technology development in the field of alternative fuels in transportation worthy of significant and widespread attention. Citizens of any country, religion or race are eligible to be nominated.
Israeli Ministry of Science, Technology and Space

 

30 APRIL 
KTH:s stora pris

Priset utdelas till: ”Person som genom epokgörande upptäckter och skapande av nya värden samt genom sinnrika tillämpningar av vunna rön på det praktiska livets områden främjar Sveriges fortsatta materiella framåtskridande, eller person som genom vetenskaplig forskning funnit särskilt värdefulla principer eller metoder vilka är användbara för tillämpningar, som främjar ovan nämnda syfte, eller person som genom konstnärliga insatser ”utövar ett mäktigt inflytande särskilt på det egna folkets själsliv”.
KTH

 

30 APRIL 
NordForsk

Nordic-Russian co-operation projects within Education for Tomorrow - Call for proposals within Educational Research.
NordForsk

 

1 MAJ
The Lilly Lorénzen Scholarship

The scholarship is open to Minnesota residents who plan to carry out scholarly or creative studies in Sweden. 
The American Swedish Institute

 

1 MAJ
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Research projects and education projects in medicine and health care in areas which are close or include entrepreneurship. Applications have to be approved by the Vice-Chancellor of the University (contact ludde.edgren@gu.se )
Familjen Erling-Perssons stiftelse

 

1 MAJ
Travel Scholarships to the Faroe Islands

These scholarships will be given as supplements to travelling expenses and will be awarded to non-Faroese students who are engaged in studies or research projects related to Faroese matters. These include students pursuing higher education, Joint Nordic Master students, research students (Ph.D.) and other visiting students (e.g. students participating in the Faroese Summer Institute).
Fróðskaparsetur Føroya

 

2 MAJ
Göteborgs universitets samverkanspris 2014

Studenter och anställda välkomnas härmed att komma in med nomineringar till Göteborgs universitets samverkanspris 2014. Vinnare av priset får ett diplom, samt 200 000 kronor som utbetalas som ett verksamhetsbidrag. Prissumman ska kunna användas för att utveckla den verksamhet som belönas. Eftersom insatserna kan vara lika uppmärksammade utanför universitetet kan även utomstående nominera till samverkanspriset.
Samverkanpriset

 

 

2 MAJ
Brottsoffermyndigheten - Särskild utlysning av medel 2014

Brottsoffermyndigheten delar ut 10 miljoner kr till forskning och metodutveckling för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor.
Brottsoffermyndigheten

 

4 MAJ 
Kurslitteraturpriset

Skicka in din bokidé och tävla om sammanlagt 250 000 kr.
Studentlitteratur
 

 

6 MAJ
SSF - Framework Grants in Biological Production Systems

The Swedish Foundation for Strategic Research announces a total of SEK 225 million in a national call for proposals for problem- or application-driven research projects within the area of Biological production systems.
The Swedish Foundation for Strategic Research

 

 

8 MAJ
Ingenjören C M Lericis Stipendium

Ett CM Lericis stipendium à 90 000 kr kungöres härmed ledigt för läsåret 2014-2015. Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.
UtlysningSvenska Institutet i Rom
 

 

9 MAJ
Handelshögskolans resestipendier 2014/15

Studenter vid Handelshögskolan i Göteborg som har beviljats utlandsstudier minst en termin kan ansöka om Handelshögskolans resestipendium.
Handelshögskolan
School of Business, Economics and Law

 

9 MAJ 
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Ansökan av stipendium för läsåret 2014-2015:

 • Stora forskningsstipendiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
 • Stipendium för forskning i Turkiet och östra Medelhavsområdet
 • Stipendium I turkologi

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

 

12 MAJ 
Svenska Spels forskningsråd

Stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. 2014 prioriteras forskning som berör områdena preventionsarbete, personlighet, trender och spelbeteende.
Svenska Spel

 

 

12 MAJ 
Stiftelsen Dispaschören Kaj Pineus Forskningsfond

Stiftelsen har till ändamål att understödja forskning och utbildning i sjörätt och sjöförsäkring. Nu tas ansökningar om stipendium emot.
Utlysning
 

 

15 MAJ
Stipendium till minne av professor Nanna Svartz

Reumatikerförbundets och Pfizers pris/stipendium för framstående reumatologisk forskning till Nanna Svartz minne.
Reumatikerförbundet 

 

15 MAJ
Johnny Ludvigssons Pris 2014

Varje år anhåller Barndiabetsfonden om nomineringar till två priser i Johnny Ludvigssons namn  till två framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige.
Barndiabetsfonden

 

15 MAJ
Svenska kyrkan

Fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kr inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater.
Svenska kyrkan

 

15 MAJ
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF utlyser etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedd för klinisk verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.  Ansökningsperioden pågår från 15 april till 15 maj.
UtlysningSSMF

 

15 MAJ 
Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté

Svenska ICC har två stiftelser ur vilka stipendier till forskning och utvecklingsarbete kan erhållas. Obs! Stipendier ges inte för egna studier.
Svenska ICC

 

15 MAJ 
Skolverket

Huvudmän kan ansöka om bidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen. Med bidraget ersätts huvudmannen för en del av lärarens minskade arbetstid. Syftet är att ge yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.
Skolverket

 

16 MAJ 
Stiftelsen Müllerska resestipendiefonden

Till Israel/Sverige för svenska respektive israeliska forskare. Företrädesvis yngre forskare som önskar bedriva avancerade studier eller forskning inom ämnesområdena för biologi.
Kungl. Vetenskapsakademien

 

16 MAJ 
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studiebesök och praktik i Tyskland. Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

19 MAJ
SPV - Guldkanten

Att på ett enkelt och tydligt sätt informera om pensioner kan vara nog så knepigt. Och visst kan det göras bättre? SPV har tagit ett samlat grepp om frågan och inrättat priset Guldkanten som varje år delas ut till någon som gjort en viktig insats inom pensionsinformationsområdet.
SPV

 

19 MAJ
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Forskningsstöd inom ämnesområdena skogs- och lantbruksvetenskap, biologi, kemi och fysik även innefattande dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige.
Carl Tryggers Stiftelse

 

20 MAJ
Wahlgrenska stiftelsen

Ansökningar från yngre forskare med väl avgränsade projekt prioriteras. De kan gälla studier av massmediernas — såsom press, radio och TV eller datormedier av olika slag — villkor, deras produktionsförhållanden, innehåll och uttrycksformer samt deras spridning och betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga tillvaro. Perspektivet kan vara lokalt, nationellt eller transnationellt och avse historia, nutid eller framtid.
Wahlgrenska stiftelsen

 

27 MAJ 
Ragnar Söderbergs stiftelse
- Medicin
Stiftelse vill med detta femåriga anslag stödja lovande forskare i början av sin karriär så att de får möjlighet att etablera nyskapande forskningsmiljöer och utveckla självständighet. Utlysningen vänder sig till forskare med nydanande idéer, redan uppvisad vetenskaplig skicklighet och driftiga ambitioner att utveckla medicinsk forskning. Ansökningsperiod: 29 april–27 maj 2014.
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

28 MAJ 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Projektbidrag omfattande 8 miljoner kr under 2014 för verksamhetsnära forskning om psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik. 
Forte

 

31 MAJ
Fondazione Famiglia Rausing

Stiftelsens ändamål är: "To promote and further highly qualified humanistic research, expecially within the archaeological, historical, philological and aesthetical disciplines, to be effetcted in Italy by scholars of Swedish citizenship through grants directed to individuals for such research. Grants are expressly excluded to individuals for their own schooling, for graduation work, for printing costs not strictly consequent to research supported by the grants and for attending congresses and symposia."
Fondazione Famiglia Rausing

 

31 MAJ
Ekhaga foundation

The foundation supports research in ecological agriculture and biological medicine. For applications from outside of Europe we require that you have a cooperation with an european institution.
Ekhaga foundation

 

31 MAJ
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

Forskningsanslag för främjande av medicinsk forskning rörande synskador.
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

 

31 MAJ
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

 • Entreprenörstipendium - Ansökningar skall röra personer som är entreprenörer med registrerade bolag. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta personer som gör och har gjort framstående insatser inom nyföretagande och företagsutveckling, gärna med inriktning på logistik och ergonomi.
 • Forskningsstipendium - forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design.

Jacobssons stiftelse
Pressrelase

 

1 JUNI 
Berit Wallenbergs Stiftelse

 • Doktorandtjänster -  i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid svenska universitet
 • Speciella vetenskapliga projekt - finansiering av vetenskapliga projekt inom arkeologi eller konstvetenskap och med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material
 • Vetenskapliga projekt av mindre storlek - anslag för vetenskapliga projekt av mindre storlek inom inom arkeologi och konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut

Berit Wallenbergs Stiftelse

 

1 JUNI 
Stiftelsen Natur & Kultur

Nio arbetsstipendier om vardera 100 000 kr för kvalificerat litterärt arbete. Ett projekt som kan komma ifråga för stipendium ska verka för mellanfolkligt samförstånd, motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet; arbetet ska vara av folkbildande karaktär samt sträva efter att bli en aktiv del i det offentliga samtalet.
Bokförlaget Natur&Kultur

 

1 JUNI
Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia 2014

Beträffande priset, vars summa för närvarande är sammanlagt 25 000 kr, gäller följande: Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av tryckta arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 

2 JUNI
Helgo Zettervalls fond

Stipendier delas ut för utbildning-, forskning- och utvecklingsprojekt inom arkitekturområdet. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktisk verksam kan söka.
Statens fastighetsverk

 

2 JUNI
Stiftelsen Natur & Kultur

Nio arbetsstipendier om vardera 100 000 kr för författare och journalister. Medel kan sökas för bokprojekt, längre artikelserier eller andra undersökande skrivprojekt.
Stiftelsen Natur & Kultur

 

2 JUNI
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 • Anslag i form av stipendier lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Anslag till festskrifter ges endast undantagsvis.
 • Anslag lämnas till sökande för avancerad utbildning, företrädesvis vid utländskt utbildningsinstitut, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds såsom studiebidrag, studielån etc. 

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

3 JUNI
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Stiftelsen  har till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem
sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Forskningsbidrag, Doktorandanställningar, Examensarbeten, Vetenskapliga möten.
UtlysningStiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

 

3 JUNI 
Sahlgrenska akademins stipendier för studerande

Stipendier ur Adlerbertska stipendiestiftelsen, Adlerbertska studentbostadsstiftelsen och Stiftelsen Rosa och Hildegard Svanströms donationsfond för studerande på utbildningsprogram vid Sahlgrenska akademin. Ansökningsperiod: 6 maj - 3 juni 2014.
Sahlgrenska akademin
 

 

4 JUNI 
Polarforskningssekretariatet

Antarktisstipendier för forskare tidigt i karriären.
Polarforskningssekretariatet

 

4 JUNI 
VINNOVA - Innovationer för framtidens hälsa 2014

Har ni en nyskapande och unik idé som möter viktiga väldefinierade behov inom hälsoområdet? Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentligt finansierad verksamhet inom hälsa eller vård och omsorg som i samverkan vill utveckla innovationer inom hälsoområdet? Då kan ni söka finansiering genom utlysnignen Innovationer för framtidens hälsa 2014.
VINNOVA

 

5 JUNI
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Vårdforskning - projektbidrag omfattande 17 miljoner kr under år 2014 för vårdforskning.
 • Åldrande och hälsa - projektbidrag omfattande 15 miljoner kr under 2014 för forskning om åldrande och hälsa.

Forte

 

5 JUNI 
NordForsk

Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheder og udfordringer - veje til handling. NordForsk indkalder fase 1-ansøgninger til Nordic Centres of Excellence inden for arktisk forskning.
NordForsk

 

 

5 JUNI
Folkbildningsförbundet - Uppsatsstipendier

Uppsatsstipendier i ämnen med relevans för folkbildning och studieförbund. Stipendierna avser inte någon särskild akademisk disciplin.
Folkbildningsförbundet

 

9 JUNI
Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Forskningsbidrag kan tilldelas envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet. Forskningsuppgiften ska ha koppling till temat ”Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv”.
Adlerbertska Forskningsstiftelsen
 

 

12 JUNI
SOM-priset 2014

SOM-priset är ett nationellt uppsatspris i form av ett stipendium som varje år tilldelas författaren/författarna till den bästa uppsats som bygger på analyser av SOM-institutets data. Stipendiesumman är 8 000 kronor.
SOM-institutet

 

15 JUNI
Anna Ahrenbergs Grez-sur-Loing - Bild- och formkonstnärer

Stipendiet skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg. Stipendiet avser två månaders vistelse  i Grez-sur-Loing söder om Paris. Ansökan skall göras under perioden 1 maj – 15 juni.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

15 JUNI
Nils Klim Prize 2015

The Holberg Board is inviting nominations of young Nordic scholars under the age of 35 for the Nils Klim Prize for outstanding contributions to research in the academic fields of the arts and humantities, social science, law and theology.
Holberg Prizen

 

 

16 JUNI
Swedish Embedded Award 2014

Tävla om att ta fram årets tre bästa nyutvecklade intelligenta inbyggda system i kategorierna:

 • Enterprise, för svenska företag
 • Student, för studenter på Sveriges högskolor
 • Micro/Nano, för studenter och företag

Swedish Embedded Award


25 JUNI 
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship

 • Undergraduate Students: Stipendium avsett för dem mellan 17 och 21 år som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en betald universitetsutbildning i Japan. 
 • Specialized Training College Students: Stipendium avsett för dem mellan 17 och 21 år som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en betald yrkesutbildning i Japan.

Japanska Ambassaden

 

27 JUNI
Nytt&Nyttigt - uppsatstävling om innovation

Uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor. Uppsatstävlingen är öppen för studerande vid samtliga fakulteter. För att delta i tävlingen ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2013-2014, på kandidat-, magister- eller mastersnivå och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges). 
www.innovationsuppsats.se

 

30 JUNI 
Encell - Uppsatstävling! Det livslånga lärandet

Uppsatsen ska behandla någon aspekt av det livslånga lärandet och vara skriven under läsåret 2013-2014, på kandidat-, magister- eller masternivå med betyget väl godkänd.
UtlysningEncell

 

30 JUNI
Smart Living Challenge 

Smart Living Challenge is an open, international innovation competition designed to generate business opportunities and ideas that foster a sustainable lifestyle in urban environments.
Smart Living Challenge

 

31 JULI
Rolf Olssons Leverforskningsstipendium för 2014

Ett stipendium på 100 000 kr till leverforskning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
SU Transplantationscentrum
 
 

 

1 AUG 
The Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists

The Prize is awarded annually to one young scientist for outstanding life science research for which he/she was awarded a doctoral degree in the previous year. The topic of the entrant's thesis research must be in one of the following categories: Cell and Developmental Biology; Genomics and Proteomics; Environment; or Translational Medicine.
Science Magazine

 

27 AUG
RJ Sabbatical – humanities and social sciences

With RJ Sabbatical, researchers in mid-career can obtain up to two years' funding to complete their research and write syntheses.
Riksbankens Jubileumsfond

 

31 AUG 
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från gymnasium (eller motsvarande) i Göteborgs kommun. Företräde ges till studerande som är hemmahörande i Göteborg. Ansökningsperiod: 15 maj t o m 31 aug.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

1 SEPT
MoRE - Mobility for Regional Excellence

Region Västra Götaland invites highly experienced researchers from all nations to submit research proposals. The research should be in the area of Sustainable transport solutions, Life science, Green chemistry, Marine environment and the maritime sector, Urban development, Material sciences, Sustainable production, Information and communication technologies and/or Energy. 
Region Västra Götaland

 

5 SEPT 
Direkthandelns Förening - Academic Award

Academic Award är en uppsatstävling öppen för alla studenter, lärare och forskare. Uppsatsens ämne skall ha anknytning till direkthandel.
UtlysningDirekthandelns Förening

 

30 SEPT
Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

Ändamålet med stiftelsen är att främja naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, i första hand inom SCA´s verksamhetsområden såsom hygienprodukter, mjukpapper, skogsbruk, skogsindustri, processteknik, energiteknik och miljöteknik.
SCA

 

1 OKT
Hörselforskningsfonden

Forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades situation kan ansöka.
HRFs hörselforskningsfond

 

1 OKT
Brottsofferfonden

Brottsofferfonden kan ge projektmedel till forskare, ideella organisationer samt verksamhet i offentlig och privat regi. Målsättningen är att förbättra situationen för brottsoffer genom ökad kunskap och förståelse.
Brottsoffermyndigheten

 

1 OKT 
Stiftelsen för njursjuka

Stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.
Stiftelsen för njursjuka

 

15 OKT 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse - Matematikprogrammet

 • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
 • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
 • Program för utländska gästforskare

Ansökningsperioden startar den 17 juni och sista ansökningsdag är 15 oktober.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 

31 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond 

Anslag för vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021. Ansökningsperiod:1 sept-31 okt.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

1 SEPT
Torsten Söderbergs Stiftelse

Stiftelsen anslår medel till ”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga”.  Ansökningsperiod: 11 aug - 1 sept.
Torsten Söderbergs Stiftelse

 

1 NOV
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond - Projektanslag

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena humaniora och lärande samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

 

1 NOV
Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Research projects and education projects in medicine and health care in areas which are close or include entrepreneurship. Applications have to be approved by the Vice-Chancellor of the University (contact ludde.edgren@gu.se )
Familjen Erling-Perssons stiftelse

 

30 NOV
Stiftelsen CHELHA

Stiftelsen arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i Sverige och Norden.
Stiftelsen CHELHA

 

31 JAN 2015
Brottsoffermyndigheten

Uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 juli 2013 och 31 januari 2015.
Brottsoffermyndigheten
 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Gästforskare - bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande.
 • Konferensbidrag - bidragen syftar bl.a. till att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare.
 • Publiceringsbidrag - bidrag ska främja spridning av vetenskaplig information från Forte-stödd forskning, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället.
 • Resor - Forskare kan söka separata resebidrag för utrikes resor i vissa fall.
 • Utlandsstipendium - Bidrag om högst 30 000 kr exkl. indirekta kostnader kan sökas löpande. Utlandsstipendierna gör det möjligt för forskare inom Fortes ansvarsområde att vistas vid en utländsk forskningsinstitution för forskning och vidare meritering.

FORTE

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

 • Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år.
 • Konferenser, symposier och workshops -  för att få bidrag måste mötet hålla hög vetenskaplig kvalitet och ha relevans för ett eller flera av Formas ansvarsområden. 
 • Informationsprojekt - syftet är att föra ut kunskap som resulterar från forskning inom Formas ansvarsområden. Bidrag kan sökas för utveckling av populärvetenskapliga publikationer, utställningar, konferenser, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner eller för andra populärvetenskapliga aktiviteter.
 • Övriga bidrag - syftet med övriga bidrag är att ge forskare en möjlighet att ansöka om forskningsprojekt av högsta vetenskapliga kvalitet och användarvärde som inte passar in under huvudutlysningen. 

Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
Universitets- och högskolerådet

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag  - Internationalisering av högre utbildning och forskning bygger främst på långsiktiga målmedvetna ansträngningar. Ibland är det dock viktigt att kunna agera snabbt när tillfället ges.  Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan skickas in fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

 • Mobilitybidrag,inom EU-bidrag fusion - Forsknings-infrastruktur
 • Konferensbidrag - Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling
 • Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare. Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

 • Sabbatsstipendier - Stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution. Behörig att söka är svensk medborgare, eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
   
 • Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.

Wenner-Gren Stiftelserna

 

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta