Till startsida
Webbkarta

Aktuella stipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.

 


Uppdaterad 2014-11-21


 

23 NOV
Anders Walls Unga Forskare-stipendium

Du som är ung och undersöker något spännande inom naturvetenskap, matematik eller teknik har möjlighet att söka stipendium från Anders Walls stiftelser. Du får ej ha påbörjat en eventuell forskarutbildning (PhD) och stipendiet kan inte heller användas för att finansiera en sådan.
Förbundet Unga Forskare

 

24 NOV
Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Fonden stöder i första hand forskning inriktad mot reumatiska sjukdomar. Medel utdelas även för forskningsprojekt kring polio och dess följder.
Kungliga stiftelser

 

25 NOV
The Centre for Retailing

CFR  is announcing a two-year post-doctoral scholarship of SEK 680,000 (as well as SEK 150,000 in insurance) for research in the field of retailing. The scholarship covers two years and is aimed at researchers who completed their doctorate degree between 2011-2014.
CFR  The School of Business, Economics and Law

 

25 NOV
STINT - Initiation Grants

Initiation grants are given for the implementation of short-term projects targeting the building of new and strategically interesting international relationships. Candidates shall be active at a university or college in Sweden and have defended their doctorates.
STINT

 

25 NOV
Vetenskapsrådet

Ansökningsperioden för utlysningen Projektbidrag inom barns och ungdomars psykiska hälsa är förlängd till tisdag 25 november kl. 14:00 (tidigare sista ansökningsdatum 19 november).
Vetenskapsrådet

 

27 NOV
Ragnar Söderbergs stiftelse

 • Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi  - vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning.
 • Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap -  medel för akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.

Ansökningsperiod: 3–27 november
Ragnar Söderbergs stiftelse

 

27 NOV
Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning

Härmed ledigkungörs sammanlagt 800 000 kr ur Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning. Medel ur stiftelsen kan sökas för att ”främja forskningen på ålderdomens område, utredning av ålderdomens problem och sjukdomar samt deras profylax och botande jämte principerna för åldringsvård. Tekniska hjälpmedel samt speciella byggnads- och inredningsproblem böra studeras.”
Utlysning
Uppsala universitet

 

27 NOV
Thuréus stiftelse för främjande av allmän odontologisk och stomatologisk forskning

Härmed ledigkungörs 580 000 kr ur ovannämnda stiftelse.
Medel ur stiftelsen kan sökas för att ”främja forskningen inom tänderna, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse samt med dessa sammanhängande problem, profylax och sjukdomarnas botande.”
Utlysning
Uppsala universitet

 

28 NOV
Trudeau Scholarship

Each year, the Pierre Elliott Trudeau Foundation rewards outstanding doctoral candidates who are enrolled or about to be enrolled in a social sciences and humanities program and who are doing research in areas related to our four themes. Foreign students who have been accepted or will be accepted into a doctoral program at a Canadian university are eligible. Students must be recommended by a Canadian or foreign university.
Request for nominationThe Trudeau Foundation

 

30 NOV
Stiftelsen CHELHA

Stiftelsen arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i Sverige och Norden.
Stiftelsen CHELHA

 

30 NOV 
The Yamaha Music Foundation of Europe

Stipendieprogram för musikstuderande. Sammanlagt 45 stipendier i 31 länder kommer att delas ut till heltidsstudenter 2014/2015. Temat kommer att vara Brass & Woodwind.
Yamaha

 

30 NOV
Dan David Prize 2015

An international prize which annually awards three prizes of US$ 1 million each for achievements having an outstanding scientific, technological, cultural or social impact on our world. Fields are the three Time Dimensions:  Past - Historians and their Sources, Present - The information revolution and Future - Bioinformatics.
Dan David Prize

 

30 NOV
Hugopriset 2015 - Nominera Årets student

För examensarbete som med hög akademisk kvalitet har praktisk relevans för en hållbar samhällsutveckling inom något av följande områden:

 • utvecklande av innovativ energiteknik
 • systemanalyser som identifierar områden med stor och kostnadseffektiv potential att reducera växthusgaser
 • nytänkande inom energi och hållbar utveckling med stor bäring på att bromsa klimatförändringar.

Sweco

 

30 NOV
Energimyndigheten

5 miljoner kronor inom forskningsprogrammet Energi, IT och Design. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom vissa av programmets fokusområden.
Energimyndigheten

 

30 NOV
Sahlgrenska akademin - Akademins resestipendium

Resestipendium kan tilldelas studenter på något av programmen på Sahlgrenska akademin som förlägger sitt examensarbete utomlands.
Sahlgrenska akademin

 

30 NOV
The Tiina and Antti Herlin Foundation

The Foundation accepts applications from organisations and
individuals alike. Grants are awarded in line with the purpose of the Foundation for the support and promotion of well-being in society, culture, environment, science and related research and education purposes.
The Tiina and Antti Herlin Foundation
 

 

1 DEC
Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s Jubileumssatsning: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap. Projekten inom Jubileumssatsningen skall inkludera minst en forskare från ett utländskt lärosäte. Ansökningsperiod: 15 okt - 1 dec 2014.
Riksbankens Jubileumsfond

 

1 DEC
Bertil Settergrens fond

Stipendiet kan sökas av den som tagit studentexamen vid Hvitfeldtska gymnasiet. Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC 
Japanstiftelsen

Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande (endast för examensarbeten på kandidat-, magister och mastersnivå).
Japanstiftelsen

 

1 DEC
Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Prisen går til et originalt, skriftlig arbeid innen et oppgitt emne og er på NOK 100 000. Emnet for prisoppgaven er filosofiske og etiske betraktninger rundt menneskets populasjonsvekst; herunder analyser av denne vekstens årsaker og virkninger i forhold til andre arter og øvrig natur.  Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.
Universitetet i Oslo

 

1 DEC
The Japan Foundation

Program för att främja japansk kultur, japanska språket och intellektuellt utbyte med Japan. Många av programmen riktar sig till organisationer, men vissa är ämnade för enskilda personer. Sista ansökningsdag beror på vilket program som söks, och infaller 30 oktober, 19 november samt 1 december 2014.
Japanska Ambassaden i Sverige

 

1 DEC
MONBUKAGAKUSHO Scholarship

The 2015 Monbukagakusho Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students and International Research Students.
Ritsumeikan University

 

1 DEC
Majblommans forskningsbidrag

Forskningsstipendier och mindre anslag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn i Sverige.
Majblomman

 

1 DEC
The Hong Kong PhD Fellowship Scheme

CUHK welcomes applicants who are seeking admission to our full-time PhD programmes to apply through the Hong Kong PhD Fellowship Scheme. Those who are seeking admission as new full-time PhD students, irrespective of their country of origin and ethnic background, should be eligible to apply.
CUHK
In parallel, if you are interested, please also send an e-mail to STINT to apply for a scholarship within the Capstone Awards programme.
STINT

 

1 DEC 
The Swedish Risk Academy Award

Alla med intresse för risk- och säkerhetsfrågor inbjuds nu att nominera kandidater till Riskkollegiets pris.  Priset avser att hedra en senior person som genom vetenskapliga insatser bidrar eller har bidragit till kunskapsbildning inom risk- och säkerhetsområdet.
Riskkollegiet

 

1 DEC
Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Stipendierna skall gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär, och som driver forskning på kvinnor och män med ett genusmedicinskt perspektiv. Forskningen kan innehålla biologiska och psyko-sociala aspekter på sjukdom och hälsa.
Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

 

1 DEC
The Scandinavian Research Council for Criminology

Grants for 2015 to projects of Nordic criminological relevance. Applicants for individual projects can apply for up to 30.000 EUR, applicants for joint Nordic projects can apply for up to 120.000 EUR. The joint Nordic projects must comprise three Nordic countries and involve researchers from at least two of these countries.
The Scandinavian Research Council for Criminology

 

2 DEC
VINNOVA - Open Innovation Incoming

Call for proposals. Open innvoation means using other organistions' knowledge, research and networks to develop innovations. This call is aimed at international researchers who are staying in Sweden for shorter periods and working to increase the use and understanding of open innovation.
VINNOVA

 

2 DEC
The Gates Cambridge Scholarship
For intellectually outstanding postgraduate students with a capacity for leadership and a commitment to improving the lives of others.  The Gates Cambridge Scholarship

 

3 DEC
Stipendier från Stiftelsen Ymer-80

Stiftelsen som främjar svensk polarforskning, kommer under mars 2015 att dela ut årets stipendier. Dessa delas ut till yngre forskare för naturvetenskaplig forskning som berör arktiska och antarktiska områden. Preliminärt står cirka 150 000 kr till förfogande för utdelning.
Polarforskningssekretariatet

 

5 DEC 
Anders Sandrews Stiftelse -  Filmstipendium

Den sökande skall vara under 35 år och ha viss professionell erfarenhet av att skriva långfilmmanus eller väl dokumenterad utbildning i detta ämne som tydligt visar att den sökande är på väg att professionellt ägna sig åt film/filmmanus.
Anders Sandrews Stiftelse

 

5 DEC
The Gerda Henkel Foundation

The  foundation launches a further application round of its Special Programme “Security, Society, and the State”.  The research programme addresses scholars of all disciplines in the humanities and social sciences.
The Gerda Henkel Foundation

 

 

8 DEC
Bo Linderoth-Olsons fond

Nämnden för fonden ledigförklarar medlen för studier i romanska språk gällande utbildning på avancerad nivå eller för resor i vetenskapligt syfte på forskarnivå under läsåret 2015.
Institutionen för språk och litteraturer

 

 

10 DEC
Challenge Yourself India 2015

Innovative Indian students are invited to join the Challenge Yourself India competition, hosted by five Swedish universities and the Swedish Institute. You’ll be tested on your knowledge of innovation and environmental issues, including their relevance for India. The grand prize winner will receive a travel grant to Sweden.
Challenge Yourself India

 

 

10 DEC
Disponent Bernhard Hays stipendiefond  

Behörig sökande är universitetsstuderande med avgångsbetyg från Per Brahe-gymnasiet i Jönköping.
Utlysning

 

12 DEC  
Konsul Th C Berghs Stiftelse

Stiftelsen har till uppgift att främja vetenskaplig forskning och har inriktat sig på att stödja forskning inom allergiområdet som bedrivs i Sverige.
Konsul Th C Berghs Stiftelse

 

13 DEC
GötaPriset

Har du och dina kollegor varit med om att utveckla en offentlig verksamhet, så att den blivit bättre och effektivare? Har ni en historia att berätta om lyckosamt förändringsarbete? GötaPriset efterlyser
goda exempel på förnyelse och förbättring.
GötaPriset

 

15 DEC 
Mistra - Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industripartners lämna förslag till ett nytt forsknings- och innovationsprogram om produktdesign för resurseffektivitet.
Mistra

 

15 DEC
Västra Götalandsregionen

 • Kulturstipendium - Förutsättningen är att den som söker/föreslås är verksam inom kulturlivet i Västra Götaland. 
 • Kulturpris - ska lyfta fram en framstående insats i kulturlivet inom något område som regionen särskilt vill uppmärksamma.
 • Arbetsstipendierna - söks för egen räkning och stipendiesumman är 100 000 kr.

Västra Götalandsregionen

 

15 DEC
The Gruber Foundation

The Foundation invites nominations on behalf of individuals whose achievements in Cosmology, Genetics, or Neuroscience would make them suitable candidates for recognition through the 2015 Gruber International Prize Program.
The Gruber Foundation
 

 

20 DEC
 Utvecklingsenheten vid socialförvaltningen i Stockholms stad

Utlysningen gäller en utvärdering av ett standardiserat bedömningsinstrument för initial bedömning inom försörjningsstöd och Jobbtorg Stockholm. Ansökan kan göras av person med forskarexamen, en doktorand eller annan forskningsassistent verksam vid en svensk forskningsinstitution, högskola eller universitet. E-post: laila.vaisanen@stockholm.se
Utlysning
Bilaga 1 Ansökan om medel för forskning och utveckling
Bilaga 2 Underlag för utredning av rätt till ekonomiskt bistånd
Bilaga 3 Jobbtorg - Initial kartläggning
Bilaga 4 Vägen till egen försörjning
Bilaga 5 Förändringsplan
Bilaga 6 Användarmanual för initial bedömning
Bilaga 7 Nya ärenden JTS 2014
Bilaga 8 Antal nya ärenden inom enheterna för ek bist
Bilaga 9 Jobbtorg- antal berörda coacher och chefer
Bilaga 10 Antal socialsekreterare och chefer berörda av Initial bedömning

 

22 DEC
Foder & Spannmåls ekonomistipendium

Stipendiesumman är på 20 000 kr och delas ut årligen för ett examensarbete vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet. Arbetet skall vara på magister- eller masternivå eller motsvarande och handla om frågeställningar som har bäring på svenskt jordbruk och/eller svensk livsmedelsproduktion i en vid bemärkelse.
Foder & Spannmål

 

30 DEC
Stiftelsen Bergteknisk Forskning

BeFo utlyser projektbidrag med syfte att främja ett ekonomiskt, säkert och miljömässigt tillfredsställande bergbyggande samt att främja forskning om bergbyggande.
BeFo
 

 

31 DEC
Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier
för genomförda uppsatser eller examensarbeten. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC 
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendier

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Forskningen skall syfta till att öka kunskaperna om sådana fysiska, psykiska och sociala förhållanden hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som påverkar deras hälsa och anpassning eller till att hos äldre belysa olika aspekter på fysiska och psykiska förändringar, som är en följd av normalt eller för tidigt åldrande.
UtlysningStiftelsen Solstickan

 

31 DEC 
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander vid Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola eller någon av de övriga högskolorna i Västra Götalands och Hallands län.  Den sökande skall ha slutbetyg från gymnasium i f.d. Göteborgs och Bohus län.
UtlysningKungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

 

 

31 DEC
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
Doktorandstipendier - Behörig sökande är den studerande som är antagen till forskarutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska och utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. För närvarande ges enbart stipendier för avslutande av doktorandstudier från 3 månader till 12 månader.
UtlysningKungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

 

 

31 DEC
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stipendier till forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Ansökningsperiod: 7 – 31 dec.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd.
Naturvårdsverket

 

31 DEC
RiseB uppsatsprisstipendium i hållbarhet och företagsetik

Uppsatsen skall vara skriven för att erhålla examen inom företagsekonomi som huvudämne.  Uppsatser som exempelvis behandlar frågor rörande organisering, ledarskap, finansiering, redovisning, marknadsföring och entreprenörskap är nomineringsbara om de även fokuserar på någon aspekt av hållbarhet och/eller företagsetik. Studierektor, uppsatsansvarig eller liknande vid varje företagsekonomisk institution vid svenska universitet och högskolor har rätt att nominera en uppsats att representera lärosätet.
Umeå universitet

 

31 DEC
Föreningen De Blindas Vänner

Forskning som syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.
Föreningen De Blindas Vänner

 

31 DEC
THE  EFIC-GRÜNENTHAL GRANT

These biennial grants totaling € 200,000 from Grünenthal GmbH are supporting young scientists early in their career to carry out innovative clinical pain research in any member country of the European Pain Federation.
E-G-G

 

1 JAN
Google Europe Scholarship for students with Disabilities

Scholarship for Bachelor, Master or PhD students with a disability studying Computer Science, Computer Engineering, Informatics, or a closely related technical field for the 2015/2016 academic year.
Google

 

10 JAN
Volvo environment prize

The prize is presented by an independent foundation with the purpose of rewarding outstanding scientific discoveries or innovations which in broad terms fall within the environmental field.
Volvo environment prize

 

12 JAN 
Fulbright Commission - Visiting Lecturers/Research Scholars

For Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and /or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center.
Fulbright Commission

 

12 JAN
Anders Sandrews Stiftelse - Utbildningsstipendium

Stiftelsen delar företrädesvis ut stipendier till postgymnasial utbildning och endast till personer som är under 30 år. Teater, dans, film och musik är prioriterat.
UtlysningAnsökningsblankettAnders Sandrews Stiftelse

 

12 JAN
Svenska Institutet i Athen

Institutet utlyser forskningsstipendier för höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Sökande skall ha anknytning till svensk universitetsmiljö. 
Utlysning
Svenska Institutet i Athen

 

12 JAN
International Institute for Applied System Analysis

IIASA:s årliga sommarskola (YSSP) i Österrike erbjuder för 2015 plats till 50-55 doktorander med intressen inom något av IIASA:s forskningsområden som bl.a. innefattar klimatförändringar, energi, livsmedel & vatten, nationalekonomi och fattigdomsbekämpning.
Formas

 

12 JAN
KVA - Institut Mittag-Leffler -  Postdoctoral fellowship grants for 2015/2016

The scientific areas for the year's two programs are: Symplectic geometry and topology and Classification of operator algebras: complexity, rigidity, and dynamics. You must be either an advanced graduate student or a recent PhD.
Institut Mittag-Leffler
 

 

15 JAN 
Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

Fonden skall främja:

 1. humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
 2. naturvetenskaper – inbegripet medicin
 3. konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m
 4. folkbildningsverksamhet

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
IRIS-stipendiet

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas ska bidra till:

 • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
 • att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

IRIS-stipendiet

 

15 JAN
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2015

Ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer. Stipendiaten skall ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola samt
ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet.
UtlysningSWEA

 

15 JAN
Kommuninvests forskningsfond - Kommunalekonomisk forskning

Utlysningen  riktar sig huvudsakligen till forskare inom ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap, nationalekonomi och juridik. Ansökningar vars frågeställningar berör områdena urbanisering, demografi och segregation kommer att prioriteras. Inriktningen på stödet är mot behovsinriktad och tillämpningsbar forskning och stor vikt läggs på hur forskningsresultaten kan spridas utanför akademiska kretsar.
Kommuninvest i Sverige AB

 

15 JAN
Svenska Institutet - Belgien

Stipendier för påbyggnadsstudier vid College of Europe. Studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer.
Svenska Institutet

 

15 JAN
Svenska Institutet - Polen

Vid College of Europe i Natolin anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar på högre akademisk nivå inom bland annat juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration, internationella relationer och tvärvetenskapliga studier. Det går även att söka projektbidrag för samarbete i Östersjöregionen.
Svenska Institutet

 

15 JAN
Svenska Institutet - Kina

Folkrepubliken Kina erbjuder dels nio stipendier som innebär fri undervisning, kost och logi i studenthem, dels tio stipendier som innebär endast fri undervisning. Stipendiet gäller främst studier i kinesiska språket.
Svenska Institutet

 

15 JAN
SI -  Visby programme scholarships for PhD studies and postdoctoral research

The aim of the Visby Programme is to build an integrated, knowledge-based and research-intense region, centered on the Baltic Sea, but also bridging to the Eastern Partnership countries and the Russian Federation. About 40 scholarships will be offered for the academic year 2015/2016.
Swedish Institute

 

15 JAN
Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

Stiftelsen stöder främst för Sverige betydelsefull forskning inom skogsnäringar samt utnyttjandet och förädlingen av svenska skogsprodukter. Kontakta  fonden innan du gör din ansökan.
Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

 

15 JAN 
NVF:s Svenska avdelnings stipendium 2015
Du som bedriver forskning eller utvecklingsarbete inom väg-,
vägtrafik- eller vägtransportområdet inbjuds att söka 2015
års stipendium. Stipendiet på maximalt 200 000 kr kan
användas för arbete i Sverige eller utomlands, dock ej till
studieresor.
UtlysningNordiskt Vägforum

 

 

16 JAN
Anders Karitz Stiftelse

Stiftelsen har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och kungör härmed att sammanlagt ca 250 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag.
Utlysning Ansökningsblankett

 

17 JAN
Sixten Gemzéus stiftelse

Stipendier  för högre utlandsstudier. Sökande skall ha avlagt en akademisk grundexamen (180 p) eller har motsvarande praktisk utbildning. Dock ges ej stipendier för praktik. Övre åldersgräns är 32 år. Stipendium ur Sixten Gemzéus stiftelsen kan tilldelas sökande från hela landet. Ansökningsperiod: 18 nov -17 jan.
Gålöstiftelsen


 

17 JAN
Svenska Förbundet för Kvalitet sektion LLK 

Stipendium för bästa examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom livsmedel, läkemedel eller kemisk-teknisk industri.
UtlysningSvenska Förbundet för Kvalitet sektion LLK

 

20 JAN 
Lennanders stiftelse för främjande av naturvetenskaplig och medicinsk forskning

12 stipendier à 100 000 kr vardera till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat.
UtlysningUppsala universitet

 

20 JAN
Scholarship for studies at one of the top U.S. universities

You are a Swedish citizen, studying at a university in Sweden. The scholarships covers travel to and from the U.S, tuition, accommodation and basic living expenses at the University of Wisconsin-Madison, recognized as a public IVYleague university.  You can choose freely what subjects you want to study at the university.
The Brittingham Viking Organization
 

 

22 JAN
The Swedish Foundation for Strategic Research

SSF announces the availability of a total of SEK 250 million in grants in a national call for proposals for Research on "Generic Methods and Tools for Future Production".
The Swedish Foundation for Strategic Research

 

29 JAN
The Swedish Foundation for Strategic - Research Infrastructure grants

SSF announces the availability of a total of SEK 240 million in grants in a national call for proposals directed towards research infrastructure that meet the highest international scientific standards and strengthen present or future Swedish-based industry and society.
SSF

 

30 JAN
Rolf Luft Award 2016

The Rolf Luft Foundation invites nominations for the 2016 Rolf Luft Award in Diabetes and Endocrinology research.
Karolinska Institutet

 

30 JAN
Svensk Trafikmedicinsk Förenings Forskningsfond

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning. Stipendiet kan sökas av läkare, andra personer anknutna till sjukvården
eller forskare som redovisat ett eller flera betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området.
STMF


  

31 JAN 
Brottsoffermyndigheten

Uppsatstävling för studenter på temat "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. Nuvarande tävlingsperiod är mellan den 1 juli 2013 och 31 januari 2015.
Brottsoffermyndigheten

 

31 JAN
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

 • Stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller praktiska yrken såsom hantverk eller handel.
 • Anslag för främjande av vetenskaplig, företrädesevis medicinsk forskning varvid forskare vid Karolinska Institut har företräde.

Ansökningstid: 1 september 2014 -  31 januari 2015.
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse

 

31 JAN
Nordiska Afrikainstitutet

Fältarbete i Afrika. Inom ramen för detta stipendieprogram får årligen 20-30 studenter eller forskare vid nordiska universitet bidrag till forskningsresor till Afrika.
Nordiska Afrikainstitutet

 

31 JAN 
Stiftelsen C.M. Lerici

Stipendium kan sökas av svenska medborgare för kortare utbytesprojekt i Italien och för italienska medborgare för kortare utbytesprojekt i Sverige inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen.
Stiftelsen C.M. Lerici

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond - Den Goda Staden
Fonden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.
Utlysning AnsökningsblankettRiksbyggen

 

31 JAN
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

Bidrag till medicinsk forskning kan sökas av disputerad forskare vid ett svenskt universitet/högskola som bedriver kvalificerad medicinsk forskning.
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

 

31 JAN 
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander. Vi har 4 stipendiefonder, avsedda för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen

 

30 JAN
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse
 
Anslag till samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Inom denna ram prioriterar stiftelserna forskning rörande näringsliv, organisationer, förvaltning och ekonomisk politik, som belyser frågor och problem av betydelse för den praktiska verksamheten. Nationellt och internationellt forskarsamarbete är prioriterat. Vid vårens ansökningstillfälle kan anslag sökas för Forskningsprogram samt Forskarutbyte, konferenser mm.
UtlysningHandelsbanken 

 

31 JAN
KVA - Stiftelsen Margit Althins stipendiefond

Stipendier och anslag som utdelas till svenska geografer för resor till länder utanför Sverige, Norge och Danmark. Medel kan även beviljas för bearbetning av material och presentation av resultat från sådana resor.
KVA

 

31 JAN
KVA - Generell kungörelse för Geovetenskaper inklusive geografi

Till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100,000 kr och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas forskningsanslag med ett maxbelopp på 300,000 kr. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år.
KVA

 

31 JAN
KVA - Generell kungörelse för Kemi

Till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100,000 kr och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas forskningsanslag med ett maxbelopp på 300,000 kr. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år. Särskilda villkor 2015: För ca 2/3 av de disponibla medlen gäller i år, enligt finansierande stiftelsers ändamålsparagrafer, att sökande skall ha svenskt medborgarskap.
KVA

 

31 JAN 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Anslag till beteendevetenskaplig och social forskning samt utvecklingsarbete inom dessa områden. Stöd ges för år 2015 åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

31 JAN
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Anslag till medicinsk forskning. Forskningsanslag kommer år 2015 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

31 JAN
Stockholms Arbetareinstitutsförening

 • Forskarstiendium - Tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia.
 • Ekonomiskt stöd till framställning av studier som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete, dess historia, utveckling och idéer.

Bestämmelser forskarstipendiumEkonomiskt stöd till skrifter
 

 

31 JAN
IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning

Resestipendier för doktorander, post doc stipendier för vistelse utomlands samt resestipendier för examensarbeten hösten 2015.
Apotekarsocieteten

 

1 FEB 
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

Kvalificerade forskare inom juridik, ekonomi eller kultur kan ansöka om anslag för projekt.
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

 

1 FEB
Herbert Felixinstitutets uppsatsstipendium

Examensarbetet/uppsatsen ska behandla ämnen som är relevanta utifrån Herbert Felixinstitutets arbete som ett nationellt centrum för forskning, opinionsbildning och erfarenhetsutbyte kring integration och entreprenörskap.
Herbert Felixinstitutet

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Även deltagande i eller anordnandet av seminarier och konferenser med mera kan komma i fråga för forskningsanslag. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket

 

1 FEB 
PRECIS uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för 40 konsultföretag – och ta chansen att vinna 15.000 kr som är priset för den bästa uppsatsen.
PRECIS

 

1 FEB
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Bidrag för bedrivande av vetenskaplig forskning tilldelas forskare för viss i ansökan angivet forskningsändamål. Bidrag ges till forskarstuderande och nydisputerade forskare och kan endast avse mindre kostsamma forskningsuppgifter. Bidrag till medicinsk och juridisk forskning ges endast i undantagsfall.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

1 FEB
Helge Ax:son Johnsons stiftelse - HELGEPRISET

Stipendiet kan sökas av lärare för att pröva, utveckla, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja elevernas kunskapsnivå och bidra till att framgångsrika modeller sprids.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

1 FEB 
Stiftelsen Sävstaholm
- Projektbidrag eller Doktorandstöd
Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm
 

 

2 FEB 
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ämnesområden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk

 

2 FEB
The Google Anita Borg Memorial Scholarship: EMEA

Scholarship for female Bachelor, Master and PhD student studying Computer Science, Computer Engineering, or majoring in a closely related technical field for the 2015/2016 academic year.
Google

 

2 FEB 
The University of Gothenburg Study Scholarship

The scholarship is aimed at applicants who have to pay tuition fees for their studies at the University of Gothenburg. It will be offered for Master programmes starting the academic year 2015/2016. The application form will be published on the web page December 1st. E-mail: internationalstudent@gu.se
Admission Office

 

 

2 FEB
Fulbright Arctic Initiative Program

Participants will focus their research on one of the following Fulbright Arctic Initiative themes: Energy, Water, Health and Infrastructure. Applicants must be conducting current research relevant to the program's themes. 
Announcement  Fulbright Commission

 

3 FEB
STINT - Grants for Double Degree Programmes

The aim of the programme is to internationalise and renew higher education at Swedish higher education institutions, primarily on undergraduate but also on graduate level. Applicants must be dean or equivalent with a responsibility for decisions regarding new
education programmes at a university or college in Sweden.
STINT

 

4 FEB
NordForsk

Call: Research projects on user-driven innovation in health and welfare. Researchers and research groups at universities and other public research institutions in the Nordic countries, Estonia and Lithuania are eligible to apply for funding.
NordForsk

 

6 FEB
Kungl. Vitterhetsakademien - Västeuropastipendier

Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska och teologiska fakultetsområdena samt de forskare inom samhällsvetenskaplig fakultet, som arbetar inom akademiens verksamhetsfält (i huvudsak humanistisk inriktning).
Kungl. Vitterhetsakademien

 

11 FEB
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond - Ny omgång av RJ Sabbatical

RJ utlyser medel för forskningstid från sex månader till två år för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten.
Riksbankens Jubileumsfond

 

 

13 FEB 
Fornminnesföreningen i Göteborg

Ett stipendium på 25 000 kr för att främja vetenskaplig arkeologisk och historisk forskning rörande Göteborg och Västsverige. Ansökningar bör i första hand avse: genomförandet av mindre forskningsuppgifter, tryckningsbidrag eller anordnandet av mindre
symposier.
UtlysningFornminnesföreningen i Göteborg


13 FEB 
Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond - Samlingarna och forskningen

Anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom det svenska samhällets minnesinstitutioner, till exempel arkiv, bibliotek och museer.
Utlysning Vitterhetsakademien
Riksbankens Jubileumsfond

 

13 FEB
Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse

Stipendier till studerande i handelshögskoleämnen på högskole- och universitetsnivå vid Handelshögskolan i Göteborg.  Under 2015 kommer minst ett stipendium på vardera 30.000 kr per stipendiat att utdelas till studerande i följande tre kategorier: Grundutbildning juridik, Grundutbildning övriga ämnen vid Handelshögskolan, samt inom Masterutbildningarna. 
Utlysning AnsökningsblankettAnnouncementApplicationform
 

 

15 FEB
Göteborg Energi DinEl Miljöfond

Vill du förverkliga ett miljöprojekt - men saknar pengar? Alla kan ansöka, miljöfonden vänder sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer. Skicka in din ansökan redan nu så kan du öka dina chanser till att få bidrag ur miljöfonden!
Göteborg Energi DinEl

 

15 FEB
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
- Doktorandanslag
Behörig att söka är handledare för planerade eller påbörjade doktorandprojekt som rör forsknings kring barn och ungdomar med funktionshinder.
UtlysningStiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

19 FEB
Formas - Targeted call - Sustainable building and planning

Formas announces the availability of annual funding of SEK 25 million over a three year period for research in the area of planning, construction, administration and management of the built environment including all scale categories: regions, cities, city districts, quarters, infrastructure, buildings and structures.  Funding can be awarded to researchers at Swedish universities, university colleges or research institutes.
Formas
 

 

28 FEB
Foyen Advokatfirma

Stipendier i entreprenadrätt respektive miljörätt. Om du har skrivit en uppsats på 15 eller 30 högskolepoäng inom något av de rättsområdena, så uppmuntrar vi dig starkt att söka respektive stipendium.
Foyen Advokatfirma

 

28 FEB
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium på 15 000 kr till en ung person som bidragit till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

28 FEB
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2015

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser. 
Centre for Retailing

 

28 FEB 
Göteborgs Byggmästareförening

Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri ( = teknik, design, miljö, ekonomi, organisation, juridik etc. med inriktning mot byggprocessen).
Göteborgs Byggmästareförening
 

 

1 MARS
Right Livelihood Award

An award for the people and their work and struggles for a better future. The Laureates come from all walks of life: they are farmers, teachers, doctors, or simply, concerned citizens.
Right Livelihood Award Foundation

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

Stiftelsen delar årligen ut cirka 10 stipendier på mellan 50.000 – 100.000 kr till högskole- och universitetsstuderande utomlands. Gemensamt för alla stipendier är att studierna ska ge ett internationellt perspektiv och en ökad förståelse för internationella förhållanden.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Under 2015 avser stiftelsen att utlysa följande stipendier för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

 • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land.
 • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum 
 • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum
 • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse
 

 

2 MARS
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Anslag för forskning inom följande områden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
Åforsk

 

4 MARS 
Nordic Centres of Excellence in Arctic Research

The call is open to international consortia of researchers and research groups from various sectors, including institutions of higher education, e.g., universities and other research institutions, and other organisations with a strong research focus. The programme will invite cross-disciplinary, high quality and innovative NCoE proposals on topics relevant to a responsible development of the Arctic region.
NordForsk

 

13 MARS
Koreanska Sällskapet  - 2015 års stipendium

Stipendiet är avsett för fördjupade studier i koreanska språket eller allmän ämnesinriktning mot Korea. Berättigade att söka stipendiet är svensk medborgare bosatt i Sverige. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier i Sydkorea.
Koreanska Sällskapet

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan ges till:

 1. Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
 2. Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
 3. Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.

Stiftelsen Clara Lachmanns Fond

 

16 MARS
Fulbright Commission -  Summer Leadership Institutes

The Summer Institutes Program for European Student Leaders is offered for students between the ages of 18 and 22. In 2015, these Institutes will focus on two areas: Environmental Stewardship and Social Entrepreneurship and will include an introduction to the local community, as well as American culture and society.
Fulbright Commission

 

23 MARS
Kungl. Vitterhetsakademien - Aktuella fonder och stiftelser 2015

 • Stiftelsen Enboms Donationsfond -  forskning i Medelhavsområdet.
 • Stiftelsen Agnes Geijers fond - forskning i Norden inom det textilhistoriska området. 
 • Stiftelsen Gihls Fond - studier vid Svenska Institutet i Rom.
 • Stiftelsen S.B.F. Janssons Minnesfond - studier på Island. Gäller nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.
 • Stiftelsen Linds Fond - tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. 
 • Stiftelsen Oscar Montelii Fond - tryckning av arkeologiska arbeten.
 • Stiftelsen Montelius Minnesfond - resestipendier inom nordisk fornforskning. 
 • Stiftelsen Wallenbergsstiftelsens Fond -  resebidrag till yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungl. Vitterhetsakademien

 

31 MARS
Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar

Bidrag till yngre svenska vetenskapsidkare vid utförandet av sådana vetenskapliga undersökningar av geografisk, geologisk, biologisk, kulturhistorisk eller dylik art inom Sverige - företrädesvis i de svenska fjälltrakterna - vilkas resultat kan vidga intresset för och höja kunskapen om de av undersökningarna berörda delarna av landet. Även till forskning som främjar svensk turism och sprider kännedom om vår natur och kultur.
Svenska Turistföreningen

 

27 APRIL
Fulbright Commission - Graduate Students

Grants for Swedish students with an excellent academic record who will complete a Swedish or EU university degree prior to departure for the U.S. and who intend to stay at least one academic year. Open for all fields of study, except medicine (with the exception of public health and medical research), dentistry or veterinary medicine.
Fulbright Commission

 

26 JUNI
The Second Swedish National Pension Fund's Prize in Finance and Sustainability for 2015

The Prize,  SEK 20 000,  shall be awarded to the author(s) of the candidate or master thesis that in a meritorious way has written about finance and sustainability. The Prize can only be awarded to students at the University of Gothenburg.
The Second Swedish National Pension Fund
 

 

30 JUNI
Svenska Institutet - Starta projekt i Östersjöregionen

Stödet till projektinitiering är till för att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Ansökan kan för utlysningen 2014-2015 göras inom tre övergripande områden: En ekologiskt hållbar region / Hållbar tillväxt för ökat välstånd / Regionens utmaningar. SI tar emot ansökningar löpande under hela utlysningsperioden fram till den 30 juni 2015.
Svenska Institutet

 

30 JUNI
CORS uppsatstävling 2014-2015

 Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat, magister och master-uppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2014 samt vårterminen 2015.
CORS

 

15 AUG
Passivhuscentrum Västra Götaland

Passivhuscentrum Västra Götaland bjuder in till exjobbstävling, där priset till bästa arbete är 10 000 kr. Studenter som under perioden ht 2013 till vt 2015, har eller ska skriva en kandidateller masteruppsats inom arkitektur, ingenjörsvetenskap, statsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap eller kommunikation är välkomna att delta.
UtlysningPassivhuscentrum Västra Götaland

 

1 SEPT
Kungl. Vitterhetsakademien - Västeuropastipendier

Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska och teologiska fakultetsområdena samt de forskare inom samhällsvetenskaplig fakultet, som arbetar inom akademiens verksamhetsfält (i huvudsak humanistisk inriktning).
Kungl. Vitterhetsakademien

 

15 SEPT
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Vid detta ansökningstillfälle kan

 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under senaste läsåret har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier.  Stipendierna kan inte sökas av doktoranderna själva.
 • prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning ansöka om Browaldhstipendier för internationell rekrytering.
 • doktorander kan ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands.

UtlysningHandelsbanken

 
 

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2015

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser.
Centre for Retailing

 

30 SEPT
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse

Stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ämnesområden: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk


 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Planeringsbidrag för EU-projekt - Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
 • Stängda utlysningar: Gästforskarbidrag/Konferensbidrag/Publiceringsbidrag/Nätverksbidrag/
  Resebidrag/Utlandsstipendium/Journaliststipendium.

FORTE

 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelns Utvecklingsråd

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till ca 50 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelns Utvecklingsråd

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
Universitets- och högskolerådet

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under 2014:Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

 

Till sidans topp