Till startsida
Webbkarta

Disputationer och doktorsavhandlingar

I  universitetsbiblioteks databas över doktorsavhandlingar kan du söka publicerade doktorsavhandlingar vid Göteborgs högskola/universitet från 1902 och framåt. Den innehåller dessutom information om kommande disputationer.

Sök doktorsavhandlingar

Kommande disputationer

2014-10-30 : Formulating knowledge: Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education

Eriksson, Ann-Marie
Formulating knowledge: Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education
Torsdagen den 30 oktober, kl 13.00, Pedagogen Hus B, Lokal BE036

[Göteborgs universitet]

2014-10-31 : Probabilistic modeling in sports, finance and weather

Lennartsson, Jan
Probabilistic modeling in sports, finance and weather
fredagen den 31 oktober 2014, kl1315, sal Pascal, institutionen för matematiska vetenskaper, chalmers tvärgata 3

[Göteborgs universitet]

2014-10-31 : Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge

Slätmo, Elin
Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge
Fredagen den 31 oktober 2014, kl. 13.15, CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1

[Göteborgs universitet]

2014-11-03 : Genetic variation in natural populations: a modeller's perspective

Rafajlović, Marina
Genetic variation in natural populations: a modeller's perspective
Mandagen den 3 november 2014, kl. 9.15 i Euler, Chalmers Tekniska Högskola, Skeppsgränd 3.

[Göteborgs universitet]

2014-11-07 : Intrinsically Disordered Domains of the B Cell Receptor Cell-Free Expression and Characterization by NMR

Isaksson, Linnéa
Intrinsically Disordered Domains of the B Cell Receptor Cell-Free Expression and Characterization by NMR
Fredagen den 7 november 2014, kl 9:00, hörsal Ivan Östholm, Medicinaregatan 7B

[Göteborgs universitet]

2014-11-07 : Pathophysiological impact of targeting the ROS-p53 axis

Sayin, Volkan
Pathophysiological impact of targeting the ROS-p53 axis
Fredagen den 7 november 2014, kl. 9.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

[Göteborgs universitet]

2014-11-07 : Biologisk mångfald i läroböcker i biologi

Ferlin, Maria
Biologisk mångfald i läroböcker i biologi
Fredagen den 7 november 2014, kl. 10.00 Föreläsningssalen, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Medicinaregatan 18

[Göteborgs universitet]

2014-11-07 : Tränares makt över spelare i lagidrotter - sett ur French och Ravens maktbasteori

Rylander, Pär
Tränares makt över spelare i lagidrotter - sett ur French och Ravens maktbasteori
Fredagen den 7 november, klockan 13.00. Pedagogen Hus C, Margaretha Hvitfeldts sal

[Göteborgs universitet]

2014-11-07 : Tillämpning av redovisningsnormer – intäkter och avsättningar

Lundqvist, Pernilla
Tillämpning av redovisningsnormer – intäkter och avsättningar
Fredagen den 7 november 2014, kl 13:15, CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

[Göteborgs universitet]

2014-11-08 : Vowel-Zero Alternations in West Slavic Prepositions: A Corpus Based Investigation of Polish, Slovak and Czech

Nilsson, Morgan
Vowel-Zero Alternations in West Slavic Prepositions: A Corpus Based Investigation of Polish, Slovak and Czech
Lördagen den 8 november 2014, kl. 10.15, Lilla Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6

[Göteborgs universitet]

Doktorshatt

Sök i universitetsbibliotekets databaser

Här kan du söka i universitetsbibliotekets databaser. I databaserna finns artiklar och annan litteratur. Det finns även faktadatabaser inom olika ämnen. 

UB:s databaser

Sök avhandling

Till sidans topp