Till startsida
Webbkarta

Disputationer och doktorsavhandlingar

I  universitetsbiblioteks databas över doktorsavhandlingar kan du söka publicerade doktorsavhandlingar vid Göteborgs högskola/universitet från 1902 och framåt. Den innehåller dessutom information om kommande disputationer.

Sök doktorsavhandlingar

Kommande disputationer

2014-10-24 : Genotypic and phenotypic spectrum of mitochondrial diseases with focus on early onset mitochondrial encephalopathies

Sofou, Kalliopi
Genotypic and phenotypic spectrum of mitochondrial diseases with focus on early onset mitochondrial encephalopathies
Fredagen den 24 oktober 2014, kl. 13.00, Tallen, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

[Göteborgs universitet]

2014-10-24 : Haemostasis during pregnancy, labour and postpartum haemorrhage

Karlsson, Ove
Haemostasis during pregnancy, labour and postpartum haemorrhage
Fredagen den 24 oktober 2104, kl 9.00, Aulan Järneken, Kvinnokliniken/Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

[Göteborgs universitet]

2014-10-30 : Formulating knowledge: Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education

Eriksson, Ann-Marie
Formulating knowledge: Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education
Torsdagen den 30 oktober, kl 13.00, Pedagogen Hus B, Lokal BE036

[Göteborgs universitet]

2014-10-31 : Probabilistic modeling in sports, finance and weather

Lennartsson, Jan
Probabilistic modeling in sports, finance and weather
fredagen den 31 oktober 2014, kl1315, sal Pascal, institutionen för matematiska vetenskaper, chalmers tvärgata 3

[Göteborgs universitet]

2014-10-31 : Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge

Slätmo, Elin
Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge
Fredagen den 31 oktober 2014, kl. 13.15, CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1

[Göteborgs universitet]

2014-11-07 : Pathophysiological impact of targeting the ROS-p53 axis

Sayin, Volkan
Pathophysiological impact of targeting the ROS-p53 axis
Fredagen den 7 november 2014, kl. 9.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

[Göteborgs universitet]

2014-11-07 : Biologisk mångfald i läroböcker i biologi

Ferlin, Maria
Biologisk mångfald i läroböcker i biologi
Fredagen den 7 november 2014, kl. 10.00 Föreläsningssalen, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Medicinaregatan 18

[Göteborgs universitet]

2014-11-07 : Tränares makt över spelare i lagidrotter - sett ur French och Ravens maktbasteori

Rylander, Pär
Tränares makt över spelare i lagidrotter - sett ur French och Ravens maktbasteori
Fredagen den 7 november, klockan 13.00. Pedagogen Hus C, Margaretha Hvitfeldts sal

[Göteborgs universitet]

2014-11-07 : Tillämpning av redovisningsnormer – intäkter och avsättningar

Lundqvist, Pernilla
Tillämpning av redovisningsnormer – intäkter och avsättningar
Fredagen den 7 november 2014, kl 13:15, CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

[Göteborgs universitet]

2014-11-08 : Vowel-Zero Alternations in West Slavic Prepositions: A Corpus Based Investigation of Polish, Slovak and Czech

Nilsson, Morgan
Vowel-Zero Alternations in West Slavic Prepositions: A Corpus Based Investigation of Polish, Slovak and Czech
Lördagen den 8 november 2014, kl. 10.15, Lilla Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6

[Göteborgs universitet]

Doktorshatt

Sök i universitetsbibliotekets databaser

Här kan du söka i universitetsbibliotekets databaser. I databaserna finns artiklar och annan litteratur. Det finns även faktadatabaser inom olika ämnen. 

UB:s databaser

Sök avhandling

Till sidans topp