Till startsida

Nyheter

 • Genombrott i forskning om fotosyntes

  [2014-09-02] Forskare vid Göteborgs Universitet har, under ledning av professor Richard Neutze, med hjälp av extremt fokuserad och intensiv röntgenstrålning kunnat visa hur ett fotosyntesprotein genomgår en jordbävningsliknande rörelse när det utsetts för stora mängder energi.

 • Ny bok om det akademiska ämnet offentlig förvaltning

  [2014-09-01] I den nyligen utgivna boken Vad är offentlig förvaltning? beskriver Lars Karlsson, lektor vid Förvaltningshögskolan det akademiska ämnet offentlig förvaltning.

 • SWERUS-C3, tionde resebrevet: "Vintern är här"

  [2014-09-01] Under veckan har vintern kommit till oss. Vinden har varit kring 10 m/s och temperaturen ett par minusgrader. Det har också snöat vilket lett till ett tunt täcke på däcket mellan våra rum och huvudbyggnaden.

 • Landsbygdens landskap i fokus vid konferens i Göteborg och Mariestad

  [2014-09-01] The 26th session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL 2014), arrangeras av Göteborgs universitet 8-12 september. 250 landskapsforskare från mer än 30 länder samlas för att presentera och diskutera den senaste forskningen om den europeiska landsbygden, dess historia och framtid.

 • Nu invigs Universitetsparken i Mariestad

  [2014-09-01] Nybyggt trädgårdsmästeri och murhus, trädgårdsrum och picknickpark, allt blir del av Universitetsparken som invigs i Mariestad den 6 september. Parken vänder sig till alla och är ett resultat av samarbetet mellan Göteborgs universitet och Mariestads kommun.

 • Ålgräsprojektet, resebrev 1: "Det är fantastiskt häftigt att titta ner i Västerviks vatten"

  [2014-08-29] Det är måndag morgon och vi lämnar Strömstad 6.30 för färd mot östkusten. Denna vecka är det dags för insamling av ålgräs längs Sveriges östra sida och vi börjar insamlandet vid Askölaboratoriet utanför Trosa.

 • Kraftfull satsning på hållbar utveckling i Ämneslärarprogrammet

  [2014-08-29] Vid sju tillfällen under hösten kommer alla studenter i termin tre på Ämneslärarprogrammet att delta i en tvärvetenskaplig kurs om hållbar utveckling. Detta oavsett vilket ämne man ska undervisa i. Universeum och Världskulturmuseet är två av flera aktörer som bidrar med kompetens och alternativa lärmiljöer.

 • Svagt samband mellan ungas stillasittande och övervikt och fetma

  [2014-08-26] Hallå där Andreas Fröberg, doktorand vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap som ihop med docent Anders Raustorp vid samma institution i en artikel i European Journal of Pediatrics undersökte sambandet mellan ungas stillasittande och deras kardiometabola hälsa. Vad är det du och kollegan Anders Raustorp har undersökt i er artikel?

 • Många sjuksköterskestudenter oförberedda på att möta döende

  [2014-08-26] I de flesta sjuksköterskors yrkesvardag ingår att vårda döende patienter. En studie med över 200 studenter visar att många blivande sjuksköterskor känner sig oförberedda och rädda inför mötet med patienter i livets slutskede.

 • Historiker studerar mytomspunnen bergsprängartango

  [2014-08-25] Erik Hallberg, universitetslektor i historia, har tilldelats Marie Nissers-stipendium från Vattenfalls kulturarvskommitté för att dokumentera mötet mellan inflyttade norrlänningar och den halländska landsbygdsbefolkningen.

 • Strukturerad träning gynnar barn med dyslexi

  [2014-08-25] Det enda som säkert hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter är att öva på kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt. - Alla barn med dyslexi borde få den här träningen, men av erfarenhet vet jag att alla inte får det, säger Ulrika Wolff, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och en av forskarna som nu på uppdrag av Statens beredning för medicinsk utvärdering utvärderat vilket vetenskapligt stöd olika insatser mot dyslexi har.

 • Mer än var tredje inbokad operation bokas om

  [2014-08-25] Mer än en tredjedel av alla planerade operationer inom ortopedisk kirurgi ombokas, skjuts upp eller avbokas helt. De vanligaste orsakerna är att patienten själv avbokar eller att akuta operationer måste prioriteras. Det visar en studie genomförd av Sahlgrenska akademin i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fler nyheter

Kontaktinformation

Ulrika Lundin, pressekreterare

Box 100, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Universitetsbyggnaden, Vasaparken

Telefon:
031-786 67 05
0707-75 88 51

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta