Till startsida
Webbkarta

Institutioner

Universitetet består av flera olika organisatoriska delar. Här hittar du universitetets institutioner. Alla organisatoriska enheter går att hitta via sökfunktionen högst upp till höger

Se även samlingssidor för övriga enheter:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V-Ö

A

Akademin Valand

B

Biologi och miljövetenskap, inst för
Biomedicin, inst för

C

D

Data- och informationsteknik, inst för
Didaktik och pedagogisk profession, inst för

E

Ekonomi och samhälle, institutionen för

F

Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, institutionen för
Fysik, inst för
Företagsekonomiska inst
Förvaltningshögskolan

G

Geovetenskaper, inst för
Globala studier, inst för

H

HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Historiska studier, institutionen för

Högskolan för scen och musik

I

J

Journalistik, medier och kommuniktion, Inst för
Juridiska institutionen

K

Kemi och molekylärbiologi, inst för
Kliniska vetenskaper, inst för
Kost- och idrottsvetenskap, inst för
Kulturvetenskaper, institutionen för
Kulturvård, institutionen för

L

Litteratur, idéhistoria och religion, institutionen för 

M

Matematiska vetenskaper, institutionen för
Medicin, inst för
Högskolan för scen och musik

N

Nationalekonomi med statistik, Inst för
Neurovetenskap och fysiologi, inst för

O

Odontologi, inst för

P

Pedagogik, kommunikation och lärande
Pedagogik och specialpedagogik

Psykologiska inst

R


S

Socialt arbete, inst för
Sociologi och arbetsvetenskap, institutionen för
Språk och litteraturer, institutionen för
Statsvetenskapliga inst
Svenska språket, institutionen för

T

Tillämpad informationsteknologi, inst för

U

V-Ö

Vårdvetenskap och hälsa, inst för

Vad är en institution?

Institutionen är en enhet/del av universitetet där forskning och utbildning bedrivs. En institution kan kan innefatta ett enda eller flera besläktade ämnesområden. Institutionen är den primära arbetsplatsen inte bara för studenter, lärare och forskare utan också för andra yrkeskategorier som administratörer, lokalvårdare, tekniker med flera.

 

Till sidans topp