Till startsida

Rektor Pam Fredman

Pam Fredman är Göteborgs universitets rektor sedan september 2006. Hon är professor i neurokemi och har haft flera ledande befattningar inom universitetet, bland annat som dekanus vid Sahlgrenska akademin.

Pam Fredman är universitetets chef och främste företrädare och är aktiv i flera nationella, nordiska och europeiska universitetsnätverk.

Bland hennes övriga uppdrag kan nämnas:

  • Ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
  • Ordförande i Nordiska universitetssamarbetet (NUS)
  • Ledamot i European University Association Council (EUA)
  • Ledamot i EUA:s grupp för forskningspolitiska frågor
  • Ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse

 
Curriculum Vitae
 

Länkar:

 

 

Kontaktinformation

Universitetsledningens stab
Göteborgs universitet

Box 100, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Universitetsplatsen 1

Telefon:
031-786 0000 (växeln)

Fax:
031-786 1020

Rektorssammanträden

Rektor avgör ärenden efter föredragning vid rektorssammanträden, som vanligtvis äger rum varannan måndag (jämna veckor) kl 15. Om rektor har förhinder inträder den prorektor som är rektors ställföreträdare.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta