Till startsida

Universitetets styrelse

Nedre raden fr v: Lisbeth Larsson, Kerstin Brunnberg, Cecilia Schelin Seidegård, Pam Fredman, Andreas Carlgren och Tomas Brunegård
Övre raden fr v: Marie Norman, Ulf P. Lundgren, Nils Rudqvist, Eva Halvarsson, Angela Wulff, Börje Haraldsson och Malin Henriksson.

På bilden saknas Carin Götblad och Lauritz B. Holm-Nielsen.
FOTO: JOHAN WINGBORG, Göteborgs universitet

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Enligt högskolelagen skall styrelsen ha "inseende över högskolans alla
angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs".

Högskoleförordningen andra kapitel innehåller bland annat bestämmelser om styrelsens sammansättning och uppgifter samt hur styrelseärenden handläggs.

Universitetsstyrelsen består av en ordförande och 14 andra ledamöter. Regeringen utser ordföranden och 6 andra ledamöter efter förslag från en nomineringsgrupp ledd av landshövdingen. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda – tre fackliga representanter – har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Läs mer om universitetetsstyrelsen

Fem frågor till styrelsens ordförande

Ordförande för Göteborgs universitets styrelse är Cecilia Schelin Seidegård. I samband med att hon tillträdde sitt uppdrag svarade hon på fem frågor kring förväntningar och ambitioner med uppdraget.

Läs intervjun med Cecilia Schelin Seidegård

Kalendarium

Sammanträdesdagar

Protokoll från styrelsemöten

Protokoll

Intern revision

Internrevisionen är direkt underställd styrelsen för att granska den interna styrningen och kontrollen

Internrevisionen

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta