Miljönyheter från GU /omuniversitetet/vision/miljo/Nyheter/RSS_nyheter/?siteNodeId=539123&languageId=100000&contentId=-1&fromsitenodeid=537580 Miljönyheter från Göteborgs universitet Sopletarnas insamlade matavfall blir biogas i unikt samarbetsprojekt http://gri.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/-sopletarnas-insamlade-matavfall-blir-biogas-i-unikt-samarbetsprojekt.cid1682933 Idén föddes i den brasilianska staden São Paulo där sopletare börjat använda lokalt insamlat hushållsavfall för att producera biogas. Forskare vid Göteborgs universitet har nu bidragit till att sprida initiativet till Kenya, som ett sätt att minska fattigdom och miljöproblem. Wed, 08 Apr 2020 05:19:00 GMT http://gri.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/-sopletarnas-insamlade-matavfall-blir-biogas-i-unikt-samarbetsprojekt.cid1682933 2020-04-08T05:19:00Z Utvecklat metod till skydd för hotade ålgräsängar http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/utvecklat-metod-till-skydd-for-hotade-algrasangar.cid1678949 Genom en ny metod har forskare kunnat identifiera vilka ålgräsängar vid svenska kuster som är särskilt känsliga och värdefulla, samt vilka ängar som bör restaureras inför framtiden. Fri, 13 Mar 2020 08:03:00 GMT http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/utvecklat-metod-till-skydd-for-hotade-algrasangar.cid1678949 2020-03-13T08:03:00Z Forskare överens om att det krävs fler åtgärder för att få säkra matförpackningar http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/forskare-overens-om-att-det-kravs-fler-atgarder-for-att-fa-sakra-matforpackningar.cid1677434 En grupp på 33 internationella forskare uppmanar beslutsfattare i regeringar, industrin och civilsamhället att minska exponeringen för skadliga kemikalier från livsmedelsförpackningar och annat material i kontakt med livsmedel. Tue, 03 Mar 2020 11:09:00 GMT http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/forskare-overens-om-att-det-kravs-fler-atgarder-for-att-fa-sakra-matforpackningar.cid1677434 2020-03-03T11:09:00Z Forskning om hållbara globala leverantörskedjor på IVAs 100-lista http://fek.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/forskning-om-hallbara-globala-leverantorskedjor-pa-ivas-100-lista.cid1677505 Forskningsprojektet "Innovativa hållbarhetsinitiativ i globala leverantörskedjor" uppmärksammas på Kungliga Ingenjörsakademins, IVAs, 100-lista för 2020. Bakom forskningsprojektet ligger professor Niklas Egels-Zandén som under lång tid studerat hållbarhet i leverantörskedjor. Tue, 03 Mar 2020 11:07:00 GMT http://fek.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/forskning-om-hallbara-globala-leverantorskedjor-pa-ivas-100-lista.cid1677505 2020-03-03T11:07:00Z Handelshögskolan utsedd till förebild i FN-stött hållbarhetsinitiativ http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/handelshogskolan-utsedd-till-forebild-i-fn-stott-hallbarhetsinitiativ.cid1677132 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har utsetts till medlem av en internationell grupp som, under två år, kommer att arbeta tillsammans för att utveckla handelshögskoleutbildningar och stötta initiativ som främjar uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål och en positiv samhällsutveckling. Tue, 03 Mar 2020 11:06:00 GMT http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/handelshogskolan-utsedd-till-forebild-i-fn-stott-hallbarhetsinitiativ.cid1677132 2020-03-03T11:06:00Z Psykologi säger mer än demografi om varför folk tar bil istället för andra transportmedel http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/psykologi-sager-mer-an-demografi-om-varfor-folk-tar-bil-istallet-for-andra-transportmedel.cid1677068 För att förklara varför någon tar bilen istället för andra transportmedel är psykologiska aspekter mer utslagsgivande än demografiska. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Insikterna kan vara betydelsefulla för åtgärder som ska minska klimatpåverkan. Thu, 27 Feb 2020 08:26:00 GMT http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/psykologi-sager-mer-an-demografi-om-varfor-folk-tar-bil-istallet-for-andra-transportmedel.cid1677068 2020-02-27T08:26:00Z Antarktis isväggar är klimatvakter inför framtiden http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/antarktis-isvaggar-ar-klimatvakter-infor-framtiden.cid1676723 Antarktis inlandsis innehåller vattenmängder som kan höja vattenståndet globalt med flera meter. En ny studie, som publiceras i tidskriften Nature, visar att glaciärers isväggar har stor betydelse för klimatet genom att förhindra havsuppvärmning och avsmältning av glaciäris. Thu, 27 Feb 2020 08:25:00 GMT http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/antarktis-isvaggar-ar-klimatvakter-infor-framtiden.cid1676723 2020-02-27T08:25:00Z Så lyckas företag integrera hållbarhet i affärsstrategin http://cbis.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/sa-lyckas-foretag-integrera-hallbarhet-i-affarsstrategin.cid1676526 Det är en utmaning för de flesta företag att lyckas integrera hållbarhet i sin affärsstrategi. I en studie av ett multinationellt företag kunde forskarna se hur processen kan gå till för att nå ett bra resultat. Tue, 25 Feb 2020 09:56:00 GMT http://cbis.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/sa-lyckas-foretag-integrera-hallbarhet-i-affarsstrategin.cid1676526 2020-02-25T09:56:00Z Våra energisystem påverkas av klimat med ökat extremväder http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/vara-energisystem-paverkas-av-klimat-med-okat-extremvader.cid1675550 Klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, får också följder för vår energiförsörjning. Ett internationellt forskarlag har nu tagit fram en ny metod för att beräkna hur extremväder inverkar på energisystemen. Fri, 21 Feb 2020 11:52:00 GMT http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/vara-energisystem-paverkas-av-klimat-med-okat-extremvader.cid1675550 2020-02-21T11:52:00Z Internationell konferens om inkluderande utbildning http://uf.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/internationell-konferens-om-inkluderande-utbildning.cid1675058 Göteborgs universitet är värld för en internationell konferensen om likvärdig och inkluderande utbildning för barn och unga med funktionsnedsättningar. Syftet är att samla forskare från hela världen och knyta nya band. Fri, 21 Feb 2020 11:51:00 GMT http://uf.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/internationell-konferens-om-inkluderande-utbildning.cid1675058 2020-02-21T11:51:00Z Korruption och kortsiktig politik begränsar tillgången på rent vatten http://pol.gu.se/aktuellt/Nyheter/nyheter-detalj/korruption-och-kortsiktig-politik-begransar-tillgangen-pa-rent-vatten.cid1675535 Kvaliteten på ett lands dricksvatten beror ofta på om samhället är korrupt eller inte. En studie från Göteborgs universitet visar att demokratier med en dysfunktionell statsförvaltning är lika dåliga på att tillhandahålla rent vatten som auktoritära regimer. Sun, 16 Feb 2020 23:10:00 GMT http://pol.gu.se/aktuellt/Nyheter/nyheter-detalj/korruption-och-kortsiktig-politik-begransar-tillgangen-pa-rent-vatten.cid1675535 2020-02-16T23:10:00Z Slamspridning på åkrar medför inte ökad risk för antibiotikaresistens http://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet/slamspridning-pa-akrar-medfor-inte-okad-risk-for-antibiotikaresistens.cid1674965 Antibiotikarester i rötslam från reningsverk tycks inte bidra till ökad antibiotikaresistens när slammet sprids på åkermark, visar en studie från Göteborgs universitet. Sun, 16 Feb 2020 23:09:00 GMT http://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet/slamspridning-pa-akrar-medfor-inte-okad-risk-for-antibiotikaresistens.cid1674965 2020-02-16T23:09:00Z Klimatpolitikens påverkan på finansmarknaden kartlagd http://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet/klimatpolitikens-paverkan-pa-finansmarknaden-kartlagd.cid1673763 Parisavtalet 2015 gav positiva effekter på börsen för företag inom förnybar energi, och negativa effekter för företag inom fossila bränslen. Året därpå ledde Trumps valseger i USA till en motsatt effekt. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att finansmarknadens reaktioner på större klimatrelaterade politiska händelser kan ge beslutsfattare värdefulla insikter. Thu, 30 Jan 2020 08:46:00 GMT http://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet/klimatpolitikens-paverkan-pa-finansmarknaden-kartlagd.cid1673763 2020-01-30T08:46:00Z Ingen snö, ingen kyla, ingen vinter - ska det vara så här? http://gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//ingen-sno--ingen-kyla--ingen-vinter---ska-det-vara-sa-har-.cid1673262 Antalet timmar under fryspunkten har denna vinter varit få här på västkusten samtidigt som det på många håll finns tecken på vår som vi inte vill se i januari. Det går inte utifrån en vinter säga om vädret beror på klimatförändringarna, men den vädertyp vi ser just nu kan vi förvänta oss mer av i takt med att temperaturerna stiger. Thu, 30 Jan 2020 08:44:00 GMT http://gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//ingen-sno--ingen-kyla--ingen-vinter---ska-det-vara-sa-har-.cid1673262 2020-01-30T08:44:00Z Att vistas i naturmiljö väcker intresse för biologisk mångfald http://uf.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/att-vistas-i-naturmiljo-vacker-intresse-for-biologisk-mangfald.cid1672286 Barn och unga vistas allt mindre i naturmiljöer. Det riskerar att leda till en minskad förståelse för natur och miljö. Men elever som med egna sinnen får upptäcka och bekanta sig med växter i en autentisk miljö utvecklar förståelse för biologisk mångfald och människans påverkan på miljön. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Thu, 23 Jan 2020 12:51:00 GMT http://uf.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/att-vistas-i-naturmiljo-vacker-intresse-for-biologisk-mangfald.cid1672286 2020-01-23T12:51:00Z Maskiner och lampor påverkar klimatet http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/maskiner-och-lampor-paverkar-klimatet.cid1672395 Att människan har förändrat klimatet med temperaturökning som följd genom ökade utsläpp av växthusgaser är väl känt. Men också användning av lampor och maskiner bidrar till att det blir varmare eftersom energi släpps ut direkt i atmosfären. Nu har en studie kartlagt detta energiutsläpp. Thu, 23 Jan 2020 12:51:00 GMT http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/maskiner-och-lampor-paverkar-klimatet.cid1672395 2020-01-23T12:51:00Z Mikroplast i havet - en spegling av ohållbar konsumtion och produktion http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/mikroplast-i-havet---en-spegling-av-ohallbar-konsumtion-och-produktion.cid1668381 Industriell råplast, som plastpellets, ger upphov till höga koncentrationer nära utsläppskällorna. Men de flesta plastartiklar i havet är fragment av större plast. Det visar nya studier vid Göteborgs universitet. Tue, 21 Jan 2020 09:49:00 GMT http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/mikroplast-i-havet---en-spegling-av-ohallbar-konsumtion-och-produktion.cid1668381 2020-01-21T09:49:00Z Ny klimatrapport pekar ut kolet som största hotet http://economics.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/ny-klimatrapport-pekar-ut-kolet-som-storsta-hotet.cid1671725 Kolet är den största faran för klimatet - inte oljan. Det menar nio svenska forskare, däribland Thomas Sterner vid Göteborgs universitet, i Konjunkturrådets nya klimatrapport. Tue, 21 Jan 2020 08:42:00 GMT http://economics.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/ny-klimatrapport-pekar-ut-kolet-som-storsta-hotet.cid1671725 2020-01-21T08:42:00Z Klimatutsläppen från svenskarnas flygresor kan minskas med en fjärdedel http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj/klimatutslappen-fran-svenskarnas-flygresor-kan-minskas-med-en-fjardedel-.cid1671309 Det finns stor potential för minskade klimatutsläpp från svenskarnas flygresor genom ändrat resebeteende. Hos resenärerna finns stor acceptans både för att välja närmre destinationer och andra transportslag. Det visar en studie gjord av forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Tue, 21 Jan 2020 08:37:00 GMT http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj/klimatutslappen-fran-svenskarnas-flygresor-kan-minskas-med-en-fjardedel-.cid1671309 2020-01-21T08:37:00Z Minskningen av däggdjursarter började tidigt http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/minskningen-av-daggdjursarter-borjade-tidigt.cid1671002 Den biologiska mångfalden började minska tidigare än vad forskare hittills trott. Enligt en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecology Letters, är det människans förfäder som påbörjade processen. Wed, 15 Jan 2020 10:01:00 GMT http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/minskningen-av-daggdjursarter-borjade-tidigt.cid1671002 2020-01-15T10:01:00Z Fortsatt satsning på forskning om hållbart arbete och sysselsättning http://www.gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/fortsatt-satsning-pa-forskning-om-hallbart-arbete-och-sysselsattning.cid1670225 Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) har beviljats medel för ytterligare tre år vilket möjliggör en fortsatt satsning på att stödja forskning och sprida kunskap om hållbart arbete och sysselsättning. Fri, 10 Jan 2020 08:25:00 GMT http://www.gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/fortsatt-satsning-pa-forskning-om-hallbart-arbete-och-sysselsattning.cid1670225 2020-01-10T08:25:00Z