Miljönyheter från GU /omuniversitetet/vision/miljo/Nyheter/RSS_nyheter/?siteNodeId=539123&languageId=100000&contentId=-1&fromsitenodeid=537580 Miljönyheter från Göteborgs universitet Forskare lanserar nytt sätt att se på naturens värde för människan http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj/forskare-lanserar-nytt-satt-att-se-pa-naturens-varde-for-manniskan.cid1541258 Genom att prata om "naturens bidrag till människor" istället för ¿ekosystemtjänster¿ kan naturens värde för människan ses ur ett mer komplett perspektiv, där även samhällsvetenskapliga och humanistiska insikter finns med i bilden. Det föreslår trettio internationella experter kopplade till den av FN initierade vetenskapliga expertpanelen för biologisk mångfald, IPBES. Fri, 19 Jan 2018 07:26:00 GMT http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj/forskare-lanserar-nytt-satt-att-se-pa-naturens-varde-for-manniskan.cid1541258 2018-01-19T07:26:00Z 19 klimatprojekt blir verklighet 2018 http://www.gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/19-klimatprojekt-blir-verklighet-2018.cid1541264 Under 2018 genomförs 19 nya projekt som beviljats medel ur Göteborgs universitets interna klimatfond, alla i syfte att genom olika åtgärder minska universitetets negativa klimatpåverkan. Klimatfonden är ett sätt för forskare, lärare, studenter och övriga anställda att aktivt delta i universitetets klimatarbete. Thu, 18 Jan 2018 22:16:00 GMT http://www.gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/19-klimatprojekt-blir-verklighet-2018.cid1541264 2018-01-18T22:16:00Z Grönska viktigt för stadsmiljö och hälsa http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/gronska-viktigt-for-stadsmiljo-och-halsa.cid1537736 Parker och grönområden betyder mycket för stadsmiljön. Urban grönska förbättrar stadens mikroklimat och luftkvaliteten. Grönområden kan också användas för rekreation och betyder mycket för den biologiska mångfalden. Tue, 02 Jan 2018 08:31:00 GMT http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/gronska-viktigt-for-stadsmiljo-och-halsa.cid1537736 2018-01-02T08:31:00Z Förödande konsekvenser för klimatet med tvågradersmål http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/-forodande-konsekvenser-for-klimatet-med-tvagradersmal.cid1537975 En ökning av den globala uppvärmningen med två grader jämfört med en och en halv kan orsaka mycket större konsekvenser än vad forskarna tidigare trott. Om medeltemperaturen ökar med två grader riskerar till exempel torra områden i Europa att bli öken. Tue, 02 Jan 2018 08:30:00 GMT http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/-forodande-konsekvenser-for-klimatet-med-tvagradersmal.cid1537975 2018-01-02T08:30:00Z Så hållbarhetsmaxar du julen http://gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//sa-hallbarhetsmaxar-du-julen.cid1537017 Jul, jul, strålande jul. Ett par dagar med god mat, umgänge och klappar. Eller några dagar med frosseri, stress och julklappsberg som ger klimatångest? Det är dags att vi gemensamt ser till att julen blir mer hållbar, både för oss som människor och för vår gemensamma planet. Göteborgs universitet visar vägen. Mon, 18 Dec 2017 12:55:00 GMT http://gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//sa-hallbarhetsmaxar-du-julen.cid1537017 2017-12-18T12:55:00Z Thomas Sterner ska övervaka Frankrikes satsning på gröna finanser http://economics.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/thomas-sterner-ska-overvaka-frankrikes-satsning-pa-grona-finanser.cid1536418 Den franska regeringen satsar stort på att öka andelen gröna finanser för att nå klimatmålen. Den 11 december presenterades rådet som ska övervaka arbetet. Två svenskar ingår i rådet, en av dessa är Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet. Sat, 16 Dec 2017 09:47:00 GMT http://economics.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/thomas-sterner-ska-overvaka-frankrikes-satsning-pa-grona-finanser.cid1536418 2017-12-16T09:47:00Z Hav och samhälle lanserar podcast http://havochsamhalle.gu.se/aktuellt/n/hav-och-samhalle-lanserar-podcast-.cid1535447 För att öka intresset för havsfrågor och nå ut till en bredare publik lanseras Hav och samhälle Podcast från Göteborgs universitet. I den nya podcasten hoppas vi kunna bidra till att sprida kunskap och väcka intresse för frågor som rör havet på olika sätt. Tue, 12 Dec 2017 18:02:00 GMT http://havochsamhalle.gu.se/aktuellt/n/hav-och-samhalle-lanserar-podcast-.cid1535447 2017-12-12T18:02:00Z Sätter fokus på utbildning, hållbar utveckling och internationellt bistånd http://uf.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/satter-fokus-pa-utbildning--hallbar-utveckling-och-internationellt-bistand.cid1533983 Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Beniamin Knutsson, verksam vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som docent i ämnesdidaktik. Mon, 04 Dec 2017 14:03:00 GMT http://uf.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/satter-fokus-pa-utbildning--hallbar-utveckling-och-internationellt-bistand.cid1533983 2017-12-04T14:03:00Z Göteborgs universitet miljöcertifierat i ytterligare tre år http://www.gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/goteborgs-universitet-miljocertifierat-i-ytterligare-tre-ar.cid1533448 Den 13-17 november besökte externa miljörevisorer från RISE Certifiering Göteborgs universitet för att utvärdera huruvida miljöledningssystemet uppfyller de nya kraven i ISO 14001-standarden och därmed kan uppgraderas till den nya versionen av standarden. Göteborgs universitet fick också visa att resultaten har förbättrats under den senaste treårsperioden vilket är ett krav för att få behålla certifieringen. Wed, 29 Nov 2017 23:54:00 GMT http://www.gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/goteborgs-universitet-miljocertifierat-i-ytterligare-tre-ar.cid1533448 2017-11-29T23:54:00Z Miljoner till forskning om sjöfart och miljö http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/miljoner-till-forskning-om-sjofart-och-miljo.cid1530170 Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp. Tue, 21 Nov 2017 16:54:00 GMT http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/miljoner-till-forskning-om-sjofart-och-miljo.cid1530170 2017-11-21T16:54:00Z Ekologiska och evolutionära kostnader orsakade av kemikalie-cocktails http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/ekologiska-och-evolutionara-kostnader-orsakade-av-kemikalie-cocktails.cid1529808 Ekologiska och evolutionära kostnader orsakade av kemikalie-cocktails. Nytt projekt finansierat av Formas till FRAM-forskaren Prof. Ingela Dahllöf. Tue, 21 Nov 2017 16:53:00 GMT http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/ekologiska-och-evolutionara-kostnader-orsakade-av-kemikalie-cocktails.cid1529808 2017-11-21T16:53:00Z Musslorna ska ge svaren om fritidsbåtars miljöpåverkan http://havochsamhalle.gu.se/aktuellt/n/musslorna-ska-ge-svaren-om-fritidsbatars-miljopaverkan-.cid1528955 Projektet ¿Fritidsbåtars påverkan på skärgårdsmiljön¿ drogs igång 2016 och är unikt på flera olika sätt. I samverkan mellan Göteborgs universitet, myndigheter, intresseorganisationer och andra lärosäten undersöks hur avgaser från fritidsbåtar påverkar den omgivande skärgårdsmiljön i kustområden. Tue, 21 Nov 2017 16:52:00 GMT http://havochsamhalle.gu.se/aktuellt/n/musslorna-ska-ge-svaren-om-fritidsbatars-miljopaverkan-.cid1528955 2017-11-21T16:52:00Z Mindre utrotningsrisk för gamla djurarter http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/mindre-utrotningsrisk-for-gamla-djurarter-.cid1529697 De arter som är äldre löper mindre risk att utrotas än de arter som funnits kortare tid. Det framgår av en studie som nyligen publicerats av en internationell forskargrupp med forskare från bland annat Göteborgs universitet. Tue, 21 Nov 2017 16:51:00 GMT http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/mindre-utrotningsrisk-for-gamla-djurarter-.cid1529697 2017-11-21T16:51:00Z Thomas Sterner skriver om ekonomiska styrmedel i Nature Energy http://economics.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/thomas-sterner-skriver-om-ekonomiska-styrmedel-i-nature-energy.cid1529394 Professor Thomas Sterner, miljöekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, medverkar med en ny artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Energy. Tue, 14 Nov 2017 13:10:00 GMT http://economics.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/thomas-sterner-skriver-om-ekonomiska-styrmedel-i-nature-energy.cid1529394 2017-11-14T13:10:00Z Fokus på lägsta pris kan leda till större utsläpp av läkemedel http://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet/fokus-pa-lagsta-pris-kan-leda-till-storre-utslapp-av-lakemedel.cid1525507 I mer än 10 år har forskare rapporterat om mycket höga utsläpp av läkemedel från läkemedelsfabriker i olika delar av världen. Men kopplingen mellan vilka fabriker som tillverkar substanserna i vilka läkemedelsprodukter är oftast hemlig. Nu har forskare från Göteborgs universitet fått unik inblick i produktionskedjorna. Mon, 30 Oct 2017 15:25:00 GMT http://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet/fokus-pa-lagsta-pris-kan-leda-till-storre-utslapp-av-lakemedel.cid1525507 2017-10-30T15:25:00Z Chalmers och Göteborgs universitet får högsta betyg på sitt hållbarhetsarbete http://www.gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/chalmers-och-goteborgs-universitet-far-hogsta-betyg-pa-sitt-hallbarhetsarbete-.cid1523856 Universitet och högskolor spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle genom att utbilda människorna som ska leda arbetet framöver. I en ny utvärdering av hur Sveriges lärosäten integrerar hållbar utveckling i utbildningen tillhör Chalmers och Göteborgs universitet den fjärdedel som fick högsta betyg. Thu, 19 Oct 2017 10:02:00 GMT http://www.gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/chalmers-och-goteborgs-universitet-far-hogsta-betyg-pa-sitt-hallbarhetsarbete-.cid1523856 2017-10-19T10:02:00Z En heldag om globala hållbarhetsutmaningar för blivande ekonomer och jurister http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj/en-heldag-om-globala-hallbarhetsutmaningar-for-blivande-ekonomer-och-jurister-.cid1523150 Inbjudan till hållbarhetsdag den 18 oktober. Dagens studenter är morgondagens beslutsfattare, och måste få verktyg för att på djupet kunna analysera och hantera de stora sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor som de kommer att ställas inför i sitt kommande yrkesliv. Därför ingår hållbarhetsfrågor i alla program på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den 18 oktober är det återigen dags för den obligatoriska hållbarhetsdagen ¿Challenges¿ för studenterna som läser sitt första år. Wed, 18 Oct 2017 09:31:00 GMT http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj/en-heldag-om-globala-hallbarhetsutmaningar-for-blivande-ekonomer-och-jurister-.cid1523150 2017-10-18T09:31:00Z Kemikalier och de globala målen http://havochsamhalle.gu.se/aktuellt/n/kemikalier-och-de-globala-malen.cid1522396 Frågan om kemikalier och föroreningar borde få större uppmärksamhet inom ramen för de de globala utvecklingsmålen. Generellt behöver mänskligheten fundera över hur och när man kemikalier. Wed, 18 Oct 2017 09:30:00 GMT http://havochsamhalle.gu.se/aktuellt/n/kemikalier-och-de-globala-malen.cid1522396 2017-10-18T09:30:00Z Nudging får oss att äta mer vegetariskt http://economics.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/nudging-far-oss-att-ata-mer-vegetariskt.cid1521364 Maten vi äter har stor påverkan på miljön. Ny forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att vi med enkla metoder kan påverka restaurangbesökare att minska köttkonsumtionen till förmån för vegetarisk mat, med sänkta utsläpp av växthusgaser som följd. Mon, 16 Oct 2017 12:07:00 GMT http://economics.handels.gu.se/aktuellt/nyheter/n/nudging-far-oss-att-ata-mer-vegetariskt.cid1521364 2017-10-16T12:07:00Z Transnationellt miljöansvar: Drabbade i Chile stämmer gruvjätten Boliden http://socav.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/transnationellt-miljoansvar--drabbade-i-chile-stammer-gruvjatten-boliden.cid1518012 Vad händer när ett misstänkt brott, som utförts i Chile, tas upp i en domstol i Skellefteå? Om några veckor startar tingsrättsförhandlingarna, på ena sidan gruvbolaget Boliden, på den andra sidan de boende i Arica, Chile. Linda Soneryd och hennes chilenska kollega skall följa vad som händer i domstolen. Fri, 29 Sep 2017 08:51:00 GMT http://socav.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/transnationellt-miljoansvar--drabbade-i-chile-stammer-gruvjatten-boliden.cid1518012 2017-09-29T08:51:00Z Uppsats om gröna fonder får pris av Andra AP-fonden http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/uppsats-om-grona-fonder-far-pris-av-andra-ap-fonden.cid1518049 Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2017 har tilldelats Emil Andreasson och Mats Kronborg från Handelshögskolan i Göteborg för deras uppsats "Performance Evaluation of European Green Mutual Funds: Is There an Economic Trade-Off?". Fri, 29 Sep 2017 08:50:00 GMT http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext/uppsats-om-grona-fonder-far-pris-av-andra-ap-fonden.cid1518049 2017-09-29T08:50:00Z