To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 8/24/2013 3:08 PM

Tell a friend about this page
Print version

Labour law - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Find our researchers

Choose a subject and find our researchers and their publications.

Labour law

Part of the research area Private law

Most publications in the field of research

Name Title Organization
Fransson, Susanne Senior lecturer Department of Social Work
Töllborg, Dennis Professor Gothenburg Research Institute
Heidbrink, Jakob Senior lecturer Department of Law
Andersson, Peter Senior lecturer Department of Law

Latest publications

Slita tvister och skapa prejudikat - Om kollektivavtalstolkning i Arbetsdomstolen
Mikael Hansson
Lavalgenerationen: 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt / redaktörer: Niklas Selberg, Erik Sjödin, Uppsala, Iustus förlag, Chapter in book 2019
Chapter in book

Anteckningar från och om ett rättsområde - om arbetsrättens identitet
Mikael Hansson
Vänbok till Lena Olsen, Uppsala, Iustus förlag, Chapter in book 2019
Chapter in book

Fred säljer...men vem betalar?
Mikael Hansson
Genuskritiska frågor inom juridiken, Uppsala, Iustus, Chapter in book 2018
Chapter in book

Arbetsrätt, 3:e upplaga
Mats Glavå, Mikael Hansson
Stockholm, Studentlitteratur, Textbook 2015
Textbook

Om kränkande särbehandling som arbetsmiljöbrott
Peter Andersson
Persson, Annina & Ryberg Welander, Lotti (Red.), Festskrift til Catharina Calleman: i rättens utkanter, Uppsala, Iustus, Chapter in book 2014
Chapter in book

Wage Surveys in an Academic Area
Susanne Fransson
Scandinavian Women's Law in the 21st Century, Köpenhamn, DJOF Publishing, Chapter in book 2012
Chapter in book

Lex Maria och lex Sarah-bestämmelserna i ett arbetsrättsligt perspektiv
Susanne Fransson
Nedslag i den nya arbetsrätten, Malmö, Liber AB, Chapter in book 2012
Chapter in book

Jag har en plan - om regelförenkling och lagstiftning
Susanne Fransson
Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, Stockholm, Santérus, Chapter in book 2011
Chapter in book

Bakläxa för nya diskrimineringslagen
Susanne Fransson, Lena Svenaeus
20080425, Magazine article 2008
Magazine article

Showing 1 - 4 of 4

Name Title Organization
Fransson, Susanne Senior lecturer Department of Social Work
Töllborg, Dennis Professor Gothenburg Research Institute

Showing 1 - 4 of 4

Page Manager: Webmaster|Last update: 8/24/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?