To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 8/24/2013 3:08 PM

Tell a friend about this page
Print version

Old Testament exegesis - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Find our researchers

Choose a subject and find our researchers and their publications.

Old Testament exegesis

Part of the research area Religious Studies

Most publications in the field of research

Name Title Organization
Samuelsson, Gunnar Senior lecturer Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Lundahl Hero, Mikela Senior lecturer School of Global Studies

Latest publications

"Jag och du-relationen" i Tomas Tranströmers religiösa världsbild
Staffan Olofsson
Ordet är dig mycket nära. Tolkningar av Gamla testamentet. James Starr, Birger Olsson (red.), Skellefteå, Artos, Chapter in book 2018
Chapter in book

"I rule the midnight air…" Reception of Exodus 12:1–30 in Metallica's "Creeping Death"
Tobias Ålöw
"Må de nu förklara…" Om bibeltexter, religion, litteratur : festskrift för Staffan Olofsson / Rosmari Lillas-Schuil, Gunnar Samuelsson, Georg Walser, Tobias Ålöw (red.), Göteborg, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Chapter in book 2018
Chapter in book

Punishments: Crucifixion
Gunnar Samuelsson
The Oxford Encyclopedia of the Bible and Law / Brent A. Strawn, editor, Oxford, Oxford University Press, Encyclopedia entry 2015
Encyclopedia entry

Bibeln som litteratur
Beata Agrell
Korsväg: tidskrift för debatt, kultur och nyheter i Göteborgs stift, Magazine article 2012
Magazine article

Hur skall bibeln översättas. En kritisk granskning av granskningen
Staffan Olofsson
Såsom det har berättats för oss. Om bibel, gudstjänst och tro. Gunnar Samuelsson och Tobias Hägerland (red.), Örebro, Libris, Chapter in book 2007
Chapter in book

Korsfästelse i Gamla testamentet
Gunnar Samuelsson
Paper vid konferensen The Septuagint and the New Testament, i Göteborg oktober 2007, Conference contribution 2007
Conference contribution

Filosemitism och biblicism - om synen på det judiska i det karolinska Sverige
Bo Lindberg
En resenär i svenska stormaktstidens språklandskap. Gustaf Peringer Lillieblad (1651-1710), utg. Av E.Czato, G. Gren-Eklund & F. Sandgren, Acta universitatis upsaliensis, Magazine article 2007
Magazine article

"Som hjorten längtar till bäckens vatten" En studie av Ps 42-43 med fokus på metaforspråk och teologi
Staffan Olofsson
Svensk Exegetisk årsbok: "Nomen et nomina" Festskrift till Stig Norin, Magazine article 2005
Magazine article

Den detroniserade guden- Jahve och baalsmyten
Staffan Olofsson
Svensk Exegetisk Årsbok , Journal article 2000
Journal article

Showing 1 - 2 of 2

Name Title Organization
Samuelsson, Gunnar Senior lecturer Department of Literature, History of Ideas, and Religion

Showing 1 - 2 of 2

Page Manager: Webmaster|Last update: 8/24/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?