To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kan Hälsostöd främja en p… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Kan Hälsostöd främja en positiv utveckling av psykisk hälsa och hälsolitteracitet hos asylsökande och nyanlända? Utvärdering av effekter och processer

Report
Authors Gunilla Priebe
Jesper Löve
Olof Wrede
Junmei Miao Jonasson
Jonas Hermansson
Publisher Västra Götalandsregionen
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Department of Psychology
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/207789
Keywords Hälsopromotion, Asylsökande, Mental hälsa, Hälsolitteracitet
Subject categories Public health science, Psychology

Abstract

Sedan 2015 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört ett omfattande arbete för att identifiera, sprida och stötta implementeringen av metoder som kan stödja en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända. I Västra Götalandsregionen (VGR) har HiS spridits utifrån beslut i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen september 2016. Som en del av HiS-programmet ges Hälsoinformation vid ett tillfälle och Hälsostödets vid fem gruppträffar. Hälsoinformationen omfattar främst information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, medan Hälsostödet har ett mer långtgående syfte i att förstärka en positiv utveckling av den psykiska hälsan genom öka begripligheten över den situation gruppdeltagarna befinner sig i, ge dem redskap att i vardagen hantera vissa svårigheter samt också få kunskap om hjälp som finns att få. Föreliggande utvärderings specifika mål har varit (a) att utvärdera effekter på psykisk hälsa och hälsolitteracitet före-och-efter deltagande i HiS-programmets Hälsostöd, samt (b) att utvärdera deltagarnas egen upplevelse av Hälsoinformationens och Hälsostödets genomförande och godtagbarhet. Effektutvärderingen visar på en positiv association mellan deltagande i Hälsostöd och förbättring av nyanländas psykiska hälsa och hälsolitteracitet. Processutvärderingen indikerar att denna kan öka ytterligare efter förbättringar i genomförande. Utvärderingens slutsats är därför att: • satsningen på Hälsostöd fortsätter då den kan anses vara positiv både på individ- och samhällsnivå, för mottagande och integration av asylsökande och nyanlända. Specifikt kan Hälsostöd erbjudas som en dokumenterat fungerande åtgärd för att främja nyanländas psykiska hälsa och hälsolitteracitet. • man överväger om gruppen asylsökande ska erbjudas mer eller annan hjälp. Innehållet och deltagandet i Hälsostöd kan enligt föreliggande utvärdering inte fullt ut hjälpa personer i den mycket påfrestande och utdragna asylprocessen. • åtgärder vidtas för att klargöra prioriteringar mellan uppdragets målsättningar och medel för att nå dessa. • ökade resurser och fokus läggs på att stärka stödjande kultur med syfte att öka projektets effektivitet liksom att motverka hälsorisker för teamledare och Hälsokommunikatörer.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?