To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Slöjd – om kunskap och ku… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Slöjd – om kunskap och kultur

Chapter in book
Authors Marléne Johansson
Published in Techneserien B: 1/1995, Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap
Pages 115–129
ISBN 952-90-7156-6
Publisher Åbo Akademi, NordFo
Place of publication Finland, Vasa
Publication year 1995
Published at Department of Home Economics - 060701
Pages 115–129
Language sv
Keywords slöjd, kulturtraditioner
Subject categories Social Sciences Interdisciplinary

Abstract

Inom slöjdområdet har mänsklig verksamhet i form av olika erfarenheter och uppfattningar format kulturreproduktion och kulturförändringar i såväl slöjdprodukt som slöjdprocess. Kunskap och kulturtraditioner fortsätter att vårdas och utvecklas utifrån skilda värdegrunder. Inom slöjdområdet gäller detta såväl tinget som arbetsinsatsen. Uppfattningar om vilken roll slöjden har i skolan varierar med synen på kunskap, utbildning, undervisning, uppfostran och hur de samverkar med samhället. Hur och på vilket sätt förmedlas kunskaper och kulturmönster i hemmet, på fritiden och i skolan? Vilka möjligheter ger skolan för önskvärd förändring? Flera av de kunskaps- och kulturtraditioner som förr fördes vidare i hemmen har färsvunnit med samhällsförändringen. Elevens hemmiljö kan idag se mycket olika ut med olika livsstilar. Effekterna från skolans slöjdundervisning genereras olika i olika hem. Attityder och värderingar från uppväxtmiljön tas med till skolans slöjdundervisning. Utifrån olika erfarenheter och värdegrunder vårdas och utvecklas kunskaps- och kulturtraditioner på skilda sätt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?