To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Evidensens många ansikten… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Evidensens många ansikten

Magazine article
Authors Morten Sager
Published in Tidskrift för kriminalvård
Volume 68
Issue 2
Pages 25-29
ISSN 0040-6821
Publication year 2013
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Pages 25-29
Language sv
Keywords evidensbasering, kriminalvård
Subject categories Theory of science, Social Work, Theory of science regarding care and nursing, Criminal science

Abstract

Sedan några år blir hänvisningarna till evidens och evidensbasering allt vanligare. Ofta görs hänvisningarna som om alla vore överens om vad evidens är för något och vad det innebär att evidensbasera en verksamhet. I en bred mening är alla överens – alla vill ha bästa tillgängliga kunskap inom välfärdens verksamheter såsom vård, skola och omsorg. Bortom en sådan bred enighet råder dessvärre ingen konsensus om precis vilka krav man kan ställa på evidens och hur evidensbasering går till. I antologin Evidensens många ansikten visas hur detta inte säkert behöver vara något negativt. I själva verket speglar en sådan mångfald både evidensrörelsens historik och de faktiska skillnader som råder mellan olika forskningsområden och mellan olika verksamheter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?