To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Försäkringskassans handlä… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Försäkringskassans handläggning av arbetsskadeförsäkringen – ett vinjettexperiment

Report
Authors Helena Olofsdotter Stensöta
Publisher Inspektionen för socialförsäkringen
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Political Science
Language sv
Links https://inspsf.se/publikationer/rap...
Subject categories Political Science, Public Administration Studies

Abstract

Denna delstudie bygger på en enkät till samtliga tre aktörer som arbetar med arbetsskadeärenden på Försäkringskassan: utredare, försäkringsmedicinska rådgivare och beslutsfattare. Det primära syftet med enkäten var att i ett så kallat vinjettexperiment pröva om Försäkringskassans bedömningar i ärenden som gäller arbetsskadelivränta varierar beroende på om den försäkrade beskrivs som en kvinna eller en man. Experimentet innebar att de svarande fick bedöma fingerade kortfattade sammanfattningar (vinjetter) av arbetsskadeärenden på samma sätt som de vanligtvis bedömer ärenden i sitt yrke. Sammanfattningsvis visar experimentet inga skillnader i hur Försäkringskassan bedömer kvinnor och män.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?