To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hur frammanas konstnären … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur frammanas konstnären ur arkiven? Exemplet Arosenius : Digitalisering och samordning av samlingar för nya former av tillgängliggörande och forskningsfrågor

Conference contribution
Authors Jonathan Westin
Dick Claésson
Published in Digitalt kulturarv – workshop om projekten inom satsningen Samlingarna och forskningen, Tekniska Museet, Stockholm 17 maj 2019
Publication year 2019
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Language en
Keywords Gränssnitt, Arosenius, Digitalisering, Arkiv
Subject categories Other Humanities

Abstract

Under Arosenius projektets gång utformade vi fyra distinkta gränssnitt där vi utforskade olika sätt att kommunicera både kvantitativ och kvalitativ data som tillät en användare att närma sig olika aspekter av materialet i Aroseniusarkivet. I samtliga fall försökte vi dels frångå eller överbrygga de begränsningar som ett fysiskt arkiv medför och som ibland omedvetet överförs till dess digitala motsvarighet, dels mildra effekten av vad som förlorats i digitaliseringsprocessen där ett fysiskt dokument fullt av djup och historia översatts till en högupplöst avbildning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gu.se/english/research/publication/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgu.se%2Fforskning%2Fpublikation%2F%3Fprint%3Dtrue%26publicationId%3D289046&publicationId=289046
Utskriftsdatum: 2020-07-10