To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Granskningssamhällets for… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Granskningssamhällets forskningspolitik och humanioras värden

Chapter in book
Authors Rangnar Nilsson
Published in Humaniora i kunskapssamhället -- en nordisk debattbok, red. Martin Wiklund och Jesper Eckhardt Larsen
Pages 121-147
ISBN 978-87-87564-82-3
Publisher NSU Press
Place of publication Malmö
Publication year 2012
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
University Administration
Pages 121-147
Language sv
Keywords Forskningspolitik, granskningssamhälle, humanioras ställning, utvärderingssystem, kvalitetsmätning, New Public Management, resultatstyrning, värde och nytta
Subject categories History of science, History of Ideas, Theory of science

Abstract

Bidraget beskriver förändringar i synen på humanioras värde och användbarhet i relation till nya forskningspolitiska idéer och system som fått fästa i de nordiska länderna de senaste åren. Några orsaker till dessa förskjutningar diskuteras, och framför allt visas de hänga samman med förändringar i ett mer övergripande forskningspolitiskt klimat. Bidraget visar hur de bedömningsmodeller som de nya forskningspolitiska perspektiven givit upphov till osynliggör viktiga aspekter av den humanistiska kunskapsproduktionen som traditionellt utgjort kärnan för humanioras användbarhet, och pekar på både risker med de nya strukturer verksamheten tvingas in i, och skissar på förslag till lösningar på de hotande problemen och till hur modellerna skulle kunna utvecklas för att bättre ta hänsyn till en bredare förståelse för vetenskapens och forskningens värde för samhället.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?