To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Överlåtelse av beslutande… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Överlåtelse av beslutanderätt – En rättsvetenskaplig studie av den i 10 kap. regeringsformen reglerade möjligheten att överlåta beslutanderätt till icke-svenskt organ

Book
Authors Joachim Åhman
ISBN 978-91-7678-925-4
Publisher Iustus
Place of publication Uppsala
Publication year 2015
Published at Department of Law
Language sv
Subject categories International law

Abstract

Enligt folkrätten är staterna suveräna. Detta betyder bland annat att en stat har rätt att utforma sin egen interna rättsordning, och bestämma över de angelägenheter som rör statens territorium och befolkning. På senare tid har det emellertid blivit allt vanligare att stater ingår folkrättsliga överenskommelser genom vilka internationella och utländska organ tilldelas rätten att fatta för staten bindande beslut. Det tydligaste och viktigaste exemplet i vårt närområde är EU-samarbetet. I svensk konstitutionell rätt betecknas denna typ av arrangemang som en ”överlåtelse av beslutanderätt”. Frågan regleras i 10 kap. regeringsformen. I den här studien undersöks under vilka förutsättningar Sverige kan överlåta beslutanderätt till ett icke-svenskt organ. Eftersom regleringsobjektet – internationella överenskommelser som innebär överlåtelse av beslutanderätt – är en folkrättslig företeelse, analyseras bestämmelserna från både ett internrättsligt och ett folkrättsligt perspektiv. Kommentarer

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?