To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Arbetsrätt, 3:e upplaga… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Arbetsrätt, 3:e upplaga

Textbook
Authors Mats Glavå
Mikael Hansson
ISBN 9789144093628
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Stockholm
Publication year 2015
Published at Department of Law
Language sv
Subject categories Labour law

Abstract

Boken spänner över större delen av den civilrättsliga arbetsrättsliga regleringen, även om vissa delar behandlas mer översiktligt. Tonvikten ligger på begränsningar i antagnings- och uppsägningsrätten samt på arbetsmarknadens kollektiva spelregler. Uttryckt i lagstiftningstermer är det MBL, LAS och diskrimi neringslagen som ges störst utrymme. Arbetsrätt är i första hand avsedd för utbildningar på högskolenivå men har ett upplägg som gör att den lämpar sig även för andra utbildningar samt för praktiker. Boken innehåller utförliga referat av och hänvisningar till centrala arbetsrättsliga käll

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?