To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Vattenvägen - den intermo… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vattenvägen - den intermodala pusselbiten

Report
Authors Karl Garme
Anders Ljungberg
Einar Tufvesson
Johan Lantz
Johan Woxenius
Marcus Sundberg
Niklas Arvidsson
Susanna Hall Kihl
Publication year 2017
Published at Department of Business Administration, Industrial and Financial Management & Logistics
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/206730
Keywords Sjöfart, Inre vattenvägar, Samhällsekonomisk kalkyl
Subject categories Vehicle Engineering, Infrastructure Engineering, Transport Systems and Logistics, Economics, Business Administration

Abstract

Förstudien illusterar hur de svenska inre vattenvägarna kan användas för lokala och regionala godstransporter. Värden identifieras som potentiellt kan realiseras till nyttor på systemnivå. Det är ökad framkomlighet och bättre markanvändning i urbana miljöer, minskad belastning på väg och järnvägsnät, redundanta transportvägar (lägre sårbarhet), systemflexibilitet genom snabba förändringar, energieffektivitet och lågt buller. Vi ser att det finns potentiella nyttor på systemnivå och svagheter kring fartyget och dess gränsytor till väg- och järnväg som kan handla om omlastning och tillgänglighet till kajer och hamnar. Det senare är en fråga för stads- och regionplanerare som förefaller ovana att se kajer och strandlinjen som en potentiell på- och avfart till vattenvägen. Ett övergripande mål för projektet, Vattenvägen -den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter är att visa hur, på vilket sätt och i vilken omfattning, vattenvägen kan användas för att energi- och resurseffektivisera region- och tätortstransportsystem och därmed bidra till de transportpolitiska målen. Förstudien har påbörjat arbetet och identifierar en rad avgränsade steg som kan genomföras som delprojekt och samtidigt leda mot de övergripande projektmålen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?