To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Återbruk och byggnadsvård… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Återbruk och byggnadsvård. Cirkulering av delar och detaljer från äldre byggnader

Report
Authors Ingrid Martins Holmberg
Anneli Palmsköld
Robin Barnholdt
ISBN 978-91-7076-207-7
Publisher Makadam
Place of publication Göteborg och Stockholm
Publication year 2017
Published at Department of Conservation
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/207784
Keywords Cirkulering av byggnadsdetaljer, Marknad, Stadsomvandling, Kompetens
Subject categories Social Sciences Interdisciplinary, Human Geography, Settlement studies, Aesthetics, Ethnology, Cultural Studies

Abstract

Hur går cirkulering av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer till? Vad kommer de ifrån och vart tar de vägen? Hur återbrukas de? I denna rapport behandlas återbruk inom den svenska byggnadsvården. En diskussion om urban materialitet och staden som kulturarv samt om den specifika kontext som cirkulering på bebyggelsenivå ingår i, sätter in dessa frågor i ett större sammanhang. Här kartläggs vilka aktörer som är involverade, såväl hantverkare som akademiker, och vilka idéer och visioner som driver dem. Vidare undersöks när och var butiker nischade mot byggnadsvård växte fram. Rapporten bidrar till ny kunskap om byggnadsvårdsfältets framväxt och verksamhet, och hur detta är relaterad till de senaste decenniernas stadsomvandling.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?