To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kommunikation, nyckeln ti… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kommunikation, nyckeln till att skapa värdiga möten vid bråd död-med stroke som exempel.

Poster
Authors Åsa Rejnö
Linda Berg
Published in 5:e nationella konferensen för palliativ vård i Stockholm 21-22 mars. Poster presentation.
Publication year 2018
Published at Institute of Health and Care Sciences
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/207448
Keywords Kommunikation, Palliativ vård, Team, Närstående.
Subject categories Health Sciences

Abstract

Kommunikation är närvarande i alla vårdmöten och av vikt för att skapa en vårdande relation. En god relation mellan patienter, närstående och vårdpersonal är viktig, inte minst vid hastiga förändringar i hälsan eller när livet står på spel som vid palliativ vård. Syftet med studien var att belysa kommunikationens betydelse vid bråd död med stroke som exempel, så som det upplevs av närstående och stroketeamets medlemmar. Data från fyra tidigare studier med tolv närstående till patienter som dött en bråd död till följd av stroke och sammanlagt tjugosju stroketeammedlemmar användes för sekundäranalys och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Kommunikation stiger fram som vårdens och vårdandets fundament vid bråd död. Det övergripande temat ”fundamentet för värdiga möten i vården” byggs upp av sex teman som belyser kommunikationens betydelse vid bråd död vid stroke; att skapa en relation, information möjliggör förståelse, ge grund för enighet, gör patienten till person, förutsättning för beslut och ge och känna stöd.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?