To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Grön infrastruktur – ett … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Grön infrastruktur – ett nytt paradigm

Chapter in book
Authors Mattias Sandberg
Published in Samhällsplaneringens teori och praktik (red. Gunnel Forsberg)
Pages 349-359
ISBN 9789147113613
Publisher Liber
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Economy and Society, Unit for Human Geography
Department of Economy and Society
Pages 349-359
Language sv
Links https://www.liber.se/produkt/samhal...
Keywords Fysisk planering, grönområden, träd, ekologisk modernisering, miljörättvisa
Subject categories Other Social Sciences, Human Geography

Abstract

Vad är hållbar samhällsplanering? I grund och botten syftar samhällsplaneringen till att garantera alla en långsiktigt hållbar, rättvis och trygg tillvaro. Det handlar om att välja väg för framtiden och att på ett klokt sätt möta utmaningarna till följd av bland annat miljöpåverkan, befolkningsförändringar, nationell och internationell migration, segregering och bostadsbrist. Samhällsplaneringens teori och praktik beskriver områden med hög relevans för modern samhällsplanering. Läsaren introduceras till planeringens utmaningar och vilka verktyg planerare har att möta dem med. Boken är pedagogiskt utformad, rikt illustrerad och har exempel från olika delar av landet samt internationella utblickar. Den riktar sig i huvudsak till utbildningar i samhällsplanering. Eftersom frågorna är av stort allmänintresse kan boken också vara av värde för såväl praktiskt verkande planerare och offentliga aktörer som för en bred allmänhet med intresse för närmiljöns utformning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?