To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Om världslitteratur, plat… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Om världslitteratur, plats och historia

Magazine article
Authors Katarina Leppänen
Published in Finsk tidskrift
Issue 3–4
Pages 83–93
ISSN 0015-248X
Publication year 2019
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Pages 83–93
Language sv
Keywords Världslitteratur, kosmopolitisk, vernakulär, Norden, Baltikum
Subject categories Gender Studies, History of Ideas

Abstract

Idéen om en världslitteratur har inspirerat och gäckat författare och världslitteraturforskare sedan Goethe myntade uttrycket i början av 1800-talet. Goethe ansåg att världslitteraturen delvis gjorde de nationella litteraturerna obsoleta, framtiden låg i det gemensamma litteraturarvet. Litteraturen tillhör hela världen, men den framträder alltid i en språklig form som gör den otillgänglig för de flesta, vilket i sin tur kräver översättning. Och inte har väl nationella litteraturer spelat ut sin roll? Eller, går det verkligen att översätta ett estetiskt verk med bibehållen betydelse? Frågorna inom världslitteraturforskningen är många. I föreliggande essä kommer jag att resonera kring ett begreppspar som blivit populärt inom världslitteraturforskningen: det vernakulära och det kosmopolitiska. Jag kommer att närma mig begreppen och de fördelar dessa har i jämförelse med andra analytiska begrepp genom att anlägga ett regionsperspektiv som tar avstamp i Östersjöområdet. Exemplet är begränsat, men jag tänker att det är främst genom konkreta exempel som vi kan testa teoriernas hållbarhet. Läs detta som ett sådant test.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?