To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Vetenskap och demokrati… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vetenskap och demokrati

Book
Authors Göran Sundqvist
Linda Soneryd
ISBN 9789144116938
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Language en
Subject categories Other Social Sciences, Political Science, Sociology

Abstract

I det moderna samhället värderas vetenskap och demokrati högt. Men de ses ofta som varandras motsatser, vilka måste hållas sepa­rerade. Vetenskapen bör inte demokratiseras och demokratin inte förvetenskapligas. Men det är bara halva sanningen. Vetenskap och demokrati har viktiga gemensamma rötter, brottas med likartade problem, och är ofta tätt sammanvävda. Vetenskaplig kunskap ska lösa samhällsproblem av allehanda slag och blir samtidigt alltmer kommersialiserad genom ett tätt samspel med näringslivet. Vi behöver därför fråga oss hur kunskap produceras, vilka som inkluderas eller utesluts och vilka frågor eller kunskapsformer som dominerar respektive marginaliseras. Kort sagt: vad har god kunskap (vetenskap) med god styrning (demokrati) att göra? Frågan om vetenskapens demokratisering är en viktig tematik inom forskningsfältet vetenskaps­- och teknikstudier (Science and Technology Studies – STS). Boken redogör för grundläggande frågor och begrepp inom detta fält och belyser hur vetenskapen är sammanvävd med politik. "Vetenskap och demokrati" vänder sig till alla som är intresserade av vetenskapens roll i samhället.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?