To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Vetenskapligt medborgarsk… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vetenskapligt medborgarskap

Edited book
Authors Linda Soneryd
Göran Sundqvist
ISBN 9789144117249
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Subject categories Sociology, Other Social Sciences, Political Science

Abstract

Dagens kunskapssamhälle präglas av en dubbelhet. Mer specialiserad kunskap skapar skillnader mellan experter och icke-experter. Den ökade specialiseringen har uppmärksammats som ett demokratiproblem, med risk for expertstyre och teknokrati. Samtidigt är allt fler medborgare högutbildade och dagens digitaliserade samhälle gör det lättare for fler att delta i både kunskapsproduktion och spridning av kunskap. Vetenskapligt medborgarskap bygger påpågaende forskning och illustrerar med hjälp av empiriska fall vilken roll medborgare får i relation till expertkunskaper som ofta är vetenskapligt grundade. Medborgare kan förväntas vara passiva, de kan vara föremal for utbildningsinsatser, bjudas in som medaktörer i kunskapsproduktion, eller bidra med alternativa kunskaper och relevanta kritiska röster. Boken vänder sig till alla som är intresserade av den breda frågeställningen om hur medborgarskapet förändras i relation till att vårt samhälle blir ett allt tydligare kunskapssamhälle. Den passar också bra för studerande som i sina utbildningar och kommande yrkesliv behöver förhålla sig till frågor som rör expertis och breddat medborgardeltagande.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?