To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sexuella övergrepp mot ba… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sexuella övergrepp mot barn - att giltiggöra och upptäcka utsatthet

Chapter in book
Authors Ninni Carlsson
Published in Becevic, Zulmir & Bruno, Linnéa (red., kommande) Barn och unga i utsatta livssituationer - perspektiv från forskning och praktik
Publisher Liber
Place of publication Stockholm
Publication year 2020
Published at Department of Social Work
Language sv
Keywords sexuella övergrepp, barn, utsatthet, giltiggörande, kännedom, misstanke, upptäckt, anmälan, orosanmälan, anmälningsskyldighet, rättighet, kön, genus, makt, handlingsutrymme, stöd
Subject categories Sociology, Social Work, Psychology

Abstract

I Sverige har vissa myndigheter och yrkesutövare anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att barn far illa och behöver skydd. Barn som utsatts för brott, deras närstående och kvinnor utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående har rätt till hjälp och stöd. I FN:s Barnkonvention, nu svensk lag, står också att barn ska skyddas mot sexuella övergrepp. Trots det är kunskap om att upptäcka, stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn och stödja utsatta, ingen självklarhet. Utbildning om våld i nära relationer har nyss blivit obligatorisk för fysioterapeuter, jurister, läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, tandhygienister och tandläkare. Andra professioner saknar sådan. Skyldigheten att anmäla är absolut, ovillkorlig och tillåter inte egna överväganden. Även obestyrkta och svårbedömda uppgifter ska anmälas, om de tyder på att barn behöver hjälp. Men hur möjligt är det när det inte funnits, eller fortfarande inte finns, obligatorisk utbildning? Hur vet vi att vi har kännedom om sexuella övergrepp? Vad betyder det att misstänka? Och går det att göra ”genast”? Syftet med detta kapitel är att problematisera det som i lagen verkar så enkelt: att genast anmäla sexuella övergrepp vid kännedom, misstanke eller upptäckt. Genom att diskutera artiklar i dags- och fackpress och forskning på området, vill jag bidra till en djupare förståelse av den komplexa giltiggörandeprocess som professionella, föräldrar och utsatta själva går igenom för att kunna agera, och de sammanhang som öppnar och stänger våra tolknings- och handlingsutrymmen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?