To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Barns digitala aktivitete… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Barns digitala aktiviteter: Samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan

Book
Authors Malin Nilsen
ISBN 978-91-47-12771-9
Publisher Liber
Place of publication Göteborg
Publication year 2020
Published at Department of Education, Communication and Learning
Language sv
Links https://www.liber.se/serie/barns-di...
Keywords digital teknologi, lärande, förskola, barn, digitala verktyg, lärare, språk, kommunikation
Subject categories Educational Sciences, Pedagogy, Learning

Abstract

Alla barn i förskolan ska ges förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens och få möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Läroplanens nya skrivningar innebär att det blir nödvändigt för förskollärare att kunna stötta barnen i denna process genom att utveckla sin egen digitala kompetens. Men vad betyder egentligen adekvat digital kompetens och vad kan det innebära för förskolans del? Digitala teknologier har på kort tid förändrat hur vi kommunicerar, interagerar och konsumerar medieinnehåll. Den här boken ger forskningsförankrad kunskap om barns användning av digital teknologi och vad man som förskollärare behöver känna till för att genomföra undervisning som bidrar till barns utveckling, lek och lärande. Med konkreta exempel från förskolans vardag ligger fokus på att främja ett dynamiskt och stöttande samspel mellan barn, lärare och teknologi, vilket är en avgörande aspekt såväl för lärande som för digital kompetens. Ett avslutande kapitel handlar om digital lek och hur barns lek har förändrats i den digitala tidsåldern. Barns digitala aktiviteter riktar sig i första hand till förskollärarstudenter, förskollärare och rektorer i förskolan, men även till andra personer som är intresserade av forskningsbaserad kunskap om barn och digitala teknologier.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?