To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

I händelsernas mitt: Om r… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

I händelsernas mitt: Om relationen mellan filosofi och teologi

Magazine article
Authors Ola Sigurdson
Published in Arche: Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur
Issue 70–71
Pages 144–151
ISSN 2000-7817
Publication year 2020
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Pages 144–151
Language sv
Keywords Filosofi och teologi; tro och urtro; fenomenologi och teologi
Subject categories Philosophy of religion, Systematic theology, Faith and reason, Practical philosophy, History of Ideas

Abstract

Artikeln diskuterar relationen mellan filosofi och teologi, historiskt och i nutid med särskild hänsyn till kristen teologi och fenomenologi. Dess övergripande syfte är att argumentera mot att filosofi och teologi dras isär genom att lyfta fram några historiska förståelsen och några samtida insikter som visar på att relationen måste förstås som komplex och överlappande. Ett sidosyfte är att motverka den glömska vad beträffar flera av de centrala teologiska termernas innebörd, en glömska som hämmar en fruktbar, kritisk dialog.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?