To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Journalister och deras lä… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Journalister och deras läsare. En studie av tidningsjournalisters syn på läsare och läsarundersökningar

Report
Authors Ulrika Andersson
ISBN 11014679
Publisher Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2005
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Keywords journalistundersökning, tidningsjournalister, läsarundersökningar, läsarkontakter, reddaktionellt arbete, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Svenska dagbladet, Länstidningen Östersund, Östersunds Posten, Blekingen läns tidning, Sydöstran, Helsingborgs dagblad, Hallands Nyheter, Motala tidning
Subject categories Social Sciences

Abstract

Svenska tidningsjournalister ställer sig förhållandevis positiva till användningen av läsarundersökningar, men upplever att resultaten av dessa sällan leder till några förändringar i det dagliga redaktionella arbetet. En majoritet av journalisterna uppger också att de sällan eller aldrig på eget initiativ tar kontakt med läsare för att få respons på sitt och tidningens arbete. Studien genomfördes våren 2005 och inkluderar de tio morgontidningarna Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Svenska dagbladet, Länstidningen Östersund, Östersunds Posten, Blekingen läns tidning, Sydöstran, Helsingborgs dagblad, Hallands Nyheter, Motala tidning

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?