To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Det osynliga arbetet… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Det osynliga arbetet

Journal article
Authors Gunnar Almevik
Published in Som gjort, så sagt? Yrkeskunnskap og yrkeskompetanse. Högskolen i Akershus forskningsserie
Issue 13/2006
Pages 84-122
ISSN 1501-6064
Publication year 2006
Published at Department of Conservation
Pages 84-122
Language sv
Links www.fiff.no/arch/?file_id=2414785&e...
Keywords Hantverk, hantverklig, hantverkskunskap
Subject categories Cultural Studies, Work Sciences

Abstract

Det är farligt enkelt att förbise det avancerade kunskapsinnehållet i ett arbete, att fälla omdömen om vad som är eller inte är en komplicerad arbetsprocess, när man inte själv kan. Forskning om hantverk utförs sällan av hantverkare och uppmärksamheten fastnar då lätt i kunskapsteoretiska resonemang. Hantverkens egna ämnesteorier och ämnespraktiker förbises eller reduceras till någonting antingen mystiskt eller banalt. Inom teknologi och materialvetenskap bedrivs forskning om material och processer, som olika hantverksyrken hanterar i sitt dagliga arbete. Istället för att involvera hantverkare som medaktörer, glöms de helt enkelt bort eller görs till anonyma objekt. I den här artikeln riktas uppmärksamheten mot de ojämlika villkor som hantverkskunskaperna verkar under, samt möjligheterna att åtgärda dessa. Texten argumenterar för en utveckling av hantverksvetenskaper till stöd för hantverksyrken. Det krävs enligt min mening forskning i hantverkens egna ämnesteorier och metoder.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?