To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Barns och ungdomars smärt… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Barns och ungdomars smärtupplevelser vid tandvård

Journal article
Authors Larisa Krekmanova
Marianne Bergius
Ulf Berggren
Published in Tandläkartidningen
Volume 97
Issue 13
Pages 52-58
ISSN 0039-6982
Publication year 2005
Published at Institute of Odontology
Pages 52-58
Language sv
Subject categories Odontological behavioural science

Abstract

Smärta förekommer ofta i barntandvården som en procedursmärta som kan framkallas vid instrumentanvändning och invasiv behandling. Trots det är systematisk kunskap om detta område begränsad eller till och med bristfällig. Smärta är ett komplicerat fenomen som man kan lägga såväl biologiska som psykologiska och sociala aspekter på. Yttre och inre negativa faktorer hos indiven kan samspela med procedursmärta och bidra till negativa erfarenheter av tandvård, rädsla och på sikt även dålig munhälsa. De fl esta aspekter av tandbehandling av barn och ungdomar berörs såväl inom allmän som specialiserad vård. En ökad förståelse och kunskap om smärta och barns upplevelser av den är förutsättningen för ett bättre omhändertagande. Denna översikt behandlar aspekter på barn och ungdomars smärtupplevelser inom tandvården med inriktning på smärta som är relaterad till vårdsituationen. Artikeln tar även upp skattning av smärta och smärtbehandling i samband med tandvård.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?