To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Learning Study i musik, å… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Learning Study i musik, årskurs 5

Conference contribution
Authors Pernilla Ahlstrand
Published in Programfolder, Nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik
Publication year 2018
Published at Academy of Music and Drama
Language en
Links www.skolfi.se/aktuellt/nationell-ko...
Keywords learning study, fenomenografi, musikundervisning, grundskola,
Subject categories

Abstract

Sju grundskolelärare i musik har, inom ramen för ett skolutvecklingsprojekt, arbetat med learning study för att undersöka sväng i olika rytmiska mönster. Syftet var att utveckla kunskap om timing som musikalisk förmåga. Lärarnas motiv var att sväng och timing är centralt i musikundervisningen men det är inte helt enkelt att undervisa om. Det visade sig att sväng inte heller var helt enkelt att formulera sig kring. Lärarlaget beslutade att arbeta med årskurs fem på tre olika grundskolor. I det centrala innehållet för musikämnet på grundskolan (år 4-6) står det: ” Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer” (Skolverket 2011). De här byggstenarna kan bidra till att utveckla sväng. Timing skrivs dessutom fram i kunskapskraven och ska bedömas utifrån om eleven ”sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming (betyg E), med relativt god tajming (betyg C) eller med god tajming” (betyg A, Skolverket, ibid.). Förtest har analyserats fenomenografiskt och resultatet presenteras i ett utfallsrum. Syftet med analysen är att identifiera vilka olika uttryck/erfaranden gällande sväng i rytmiska mönster som kan beskrivas.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gu.se/english/research/publication/?feedbackForm=true&returnAddress=http%3A%2F%2Fgu.se%2Fenglish%2Fresearch%2Fpublication%2F%3FpublicationId%3D267825&recipientName=Webmaster&encodedEmail=YW5uaWthLmtvbGRlbml1c0BndS5zZQ&publicationId=267825
Utskriftsdatum: 2020-08-10