To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tysta risker och skadehän… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Tysta risker och skadehändelser i boendemiljöer för hörselskadade och vuxendöva i Sverige.

Journal article
Authors Jörgen Lundälv
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 96
Issue 6
Pages 832-839
ISSN 0037-833X
Publication year 2019
Published at Department of Social Work
Pages 832-839
Language sv
Links www.socialmedicinsktidskrift.se/ind...
Keywords skador, risker, skadehändelser, hörselnedsättningar, dövhet, boendemiljöer, förebyggande arbete
Subject categories Social Work, Disability research

Abstract

Personer med hörselnedsättningar visade en relativt låg skadefrekvens i en intervjuundersökning om skadehändelser i hem- och boendemiljöer. Totalt sju personer (sex personer med hörselnedsättning och en vuxendöv person) intervjuades om egna skadeerfarenheter, risker och skadeförebyggande arbete i den egna hem- och boendemiljön. Regelbundenhet i säkerhetstänkande, underhåll av hörhjälpmedel och brandlarm samt vakenhet för nya risker var sådana moment som intervjupersonerna ansåg vara betydelsefulla.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gu.se/english/research/publication/?feedbackForm=true&returnAddress=http%3A%2F%2Fgu.se%2Fenglish%2Fresearch%2Fpublication%2F%3FpublicationId%3D290272&recipientName=Webmaster&encodedEmail=YW5uaWthLmtvbGRlbml1c0BndS5zZQ&publicationId=290272
Utskriftsdatum: 2020-07-05