To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kompetent för kulturarvs­… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kompetent för kulturarvs­arbete?

Conference contribution
Authors Gunnar Almevik
Petra Eriksson
Susanna Carlsten
Published in Byggnadsvårdens konvent, 2019.09.25-27, Göteborgs universitet, Mariestad
Publication year 2019
Published at Department of Conservation
Language sv
Links https://byggnadsvardenskonvent.se/
Subject categories Cultural Studies

Abstract

Dagens kulturaravsarbete intar ett inkluderande perspektiv där kulturarvets betydelse för människor är vägledande. Kulturarv är allas angelägenhet, men samhället engagerar också många professionella aktörer. Kulturarv som yrkesarbete utförs i privata företag, inom föreningar och i offentlig verksamhet av arkeologer, konservatorer, bebyggelseantikvarier, restaureringsarkitekter, utställningsproducenter och kulturarvspedagoger för att nämna några. De professionella aktörerna föreläggs specifika uppgifter och förväntas ha relevanta kompetenser för att både bevara och utveckla olika kulturarv som finns i samhället. Det finns relativt god överblick över de materiella och immateriella kulturarv som samhället tar särskilt ansvar för, och som genererar kulturarvsarbete, men det saknas systematisk kunskap om det professionella fältet för kulturarvsarbetet. Hur ser arbetsmarknaden ut? Hur möter traditionella yrken nya kompetenskrav? Vilka nya yrkesroller växer fram vid sidan av de traditionella? Kunskapsbristen gäller dels den mer kvantitativa överblicken över vilka aktörer som arbetar professionellt med kulturarvet, var i landet och i vilka organisationer, positioner och nätverk. Det saknas också kvalitativ kunskap om professionsutövningen, i vilka processer de agerar, med vilken kompetens och kompetensutrymme, hur forskning och policy brukas, och om professionernas nätverk, samverkan och bidrag till andra samhällsområden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gu.se/english/research/publication/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgu.se%2Fforskning%2Fpublikation%2F%3FpublicationId%3D289068&publicationId=289068
Utskriftsdatum: 2020-05-28