To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Slöjd – om kunskap och ku… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Slöjd – om kunskap och kultur

Chapter in book
Authors Marléne Johansson
Published in Techneserien B: 1/1995, Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap
Pages 115–129
ISBN 952-90-7156-6
Publisher Åbo Akademi, NordFo
Place of publication Finland, Vasa
Publication year 1995
Published at Department of Home Economics - 060701
Pages 115–129
Language sv
Keywords slöjd, kulturtraditioner
Subject categories Social Sciences Interdisciplinary

Abstract

Inom slöjdområdet har mänsklig verksamhet i form av olika erfarenheter och uppfattningar format kulturreproduktion och kulturförändringar i såväl slöjdprodukt som slöjdprocess. Kunskap och kulturtraditioner fortsätter att vårdas och utvecklas utifrån skilda värdegrunder. Inom slöjdområdet gäller detta såväl tinget som arbetsinsatsen. Uppfattningar om vilken roll slöjden har i skolan varierar med synen på kunskap, utbildning, undervisning, uppfostran och hur de samverkar med samhället. Hur och på vilket sätt förmedlas kunskaper och kulturmönster i hemmet, på fritiden och i skolan? Vilka möjligheter ger skolan för önskvärd förändring? Flera av de kunskaps- och kulturtraditioner som förr fördes vidare i hemmen har färsvunnit med samhällsförändringen. Elevens hemmiljö kan idag se mycket olika ut med olika livsstilar. Effekterna från skolans slöjdundervisning genereras olika i olika hem. Attityder och värderingar från uppväxtmiljön tas med till skolans slöjdundervisning. Utifrån olika erfarenheter och värdegrunder vårdas och utvecklas kunskaps- och kulturtraditioner på skilda sätt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gu.se/english/research/publication/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgu.se%2Fforskning%2Fpublikation%2F%3FpublicationId%3D95060&publicationId=95060
Utskriftsdatum: 2020-07-14