To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utveckling av ett frågefo… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utveckling av ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress hos kvinnor och test av dess reliabilitet

Conference paper
Authors Kristina Holmgren
Synneve Dahlin-Ivanoff
Gunnel Hensing
Published in AT-forums abstraktsamling 2007
Publication year 2007
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Audiology, Logopedics, Occupational Therapy & Physiotherapy
Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation
Language sv
Keywords Arbetsrelaterad stress, genus, tidig identifiering, frågeformulär, reliabilitet, validitet
Subject categories Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology, Occupational Therapy

Abstract

Presentation av WSQ - ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress hos kvinnor Stress relaterad till arbetet har i flera studier kopplats såväl till fysiska och psykiska symptom som till ökad sjukskrivning. I Sverige är sjukskrivningsnivån fortfarande mycket hög och det är i majoritet kvinnor som är sjukskrivna. I en tidigare kvalitativ studie beskrev kvinnor sjukskrivna för arbetsrelaterad stress vägen till sjukskrivning som en process. Kvinnorna berättade att kombinationen av otydlig organisation och ledarskap, ökad arbetsbelastning, lågt inflytande och olösta konflikter, tillsammans med personlighetsfaktorer, som att ställa höga krav på sig själva, att inte kunna sätta gränser och att ta stort ansvar för arbetet ledde till en total utmattning med långtidssjukskrivning som följd. För att dels kunna kartlägga behovet av rehabilitering, dels utvärdera rehabiliterande åtgärder är det angeläget att ha ett instrument som fångar upp arbetsrelaterad stress hos kvinnor i arbetsför ålder. Syftet med den här studien var att utveckla ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress hos kvinnor och att testa formulärets reliabilitet. Utifrån den ovan beskrivna kvalitativa studien utvecklades ett multidimensionellt frågeformulär. Två huvuddimensioner med vardera fyra underkategorier identifierades. Huvuddimensionerna innehåller dels faktorer relaterade till arbetet, dels faktorer relaterade till personen. Frågeformuläret består totalt av 21 frågor, varav 14 har följdfrågan: ”Upplever du det som stressande?” Mätnivån är ordnade kategoridata. Den statistiska analysen visade att frågeformulärets reliabilitet var god.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gu.se/english/research/publication/?publicationId=114600
Utskriftsdatum: 2020-08-15