To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Nordiska public service-m… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Nordiska public service-medier i den digitala mediekulturen

Edited book
Authors Ulla Carlsson
Eva Harrie
ISBN 978-91-89471-93-1
Publisher Nordicom, Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2010
Published at Nordicom
Language sv
Keywords public service, media, media culture, digitalization, currency, politics, audiences
Subject categories Media and Communications

Abstract

I de nordiska länderna har utvecklats public service-modeller som karakteriseras av det faktum att de nordiska länderna är små länder med en relativt liten befolkning. När modeller för public service-medier diskuteras är det ofta brittiska BBC som står i förgrunden, men det är få förunnat att idag ha BBC som en realistisk modell för uppbyggnad av public service-medier. Istället eftersöks modeller från 'små' länder som är väl prövade. De nordiska ländernas public service-medier blir därmed av stort intresse utifrån ett globalt perspektiv. Nordicom har mot den bakgrunden påbörjat ett arbete som ska resultera i en Nordic Public Service Media Map med tanke på den internationella arenan, där denna översikt över public service-medierna i Norden är ett första steg. Skriften innehåller artiklar om de utmaningar som de nordiska public service-företagen står inför, statistik som beskriver dagens nordiska medielandskap utifrån ett public service-perspektiv, en presentation av det nordiska regelverket på området, en sammanställning av europeisk mediepolitik och en nordisk översikt över aktuell forskning om public service-medier.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gu.se/english/research/publication/?publicationId=125175
Utskriftsdatum: 2020-08-06