To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Om jävsprövningen i TPB-m… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Om jävsprövningen i TPB-målet

Journal article
Authors Eric Bylander
Published in Juridisk Publikation
Volume 2009
Issue 2
Pages 175-198
ISSN 2000-2920
Publication year 2009
Published at Department of Law
Pages 175-198
Language sv
Keywords Domstol, Jäv, Jävsprövning, TPB, The Pirate Bay
Subject categories Procedural law, Criminal procedure

Abstract

Svea hovrätts prövning av frågan om jäv förekom vid Stockholms tingsrätts prövning av det mycket uppmärksammade mål som kallas Pirate Bay- eller TPB-målet berör flera frågor av allmänt och principiellt intresse. Genom hovrättens icke-överklagbara beslut besvarades frågan nekande. I artikeln analyseras detta avgörande med inriktning på frågan varför jävsprövningen fick denna utgång.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?