To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

En kvalitetsdrivande fors… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

En kvalitetsdrivande forskningspolitik

Magazine article
Authors Rangnar Nilsson
Published in Drömmar; en vänbok till Ingemar Nilsson
Pages 246-262
ISSN 0283-2798
Publication year 2010
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Pages 246-262
Language sv
Keywords New public management, vetenskapshistoria, vetenskapssociologi, forskningspolitik, citeringsindex, forskaretik, Least publishable unit
Subject categories Library and information science, History of science, Theory of science, History of Ideas

Abstract

En kommentar till och analys av effekterna av en ökande fokusering av kvantifierbara publiceringar inom vetenskapssamhället. Kopplas både till internationella erfarenheter och debatter, och till den trend av mål- och resultatstyrning som rått åtminstone under decennierna sedan 1990.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?