To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

MedieSverige 2010. Statis… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

MedieSverige 2010. Statistik och analys

Edited book
Authors Ulla Carlsson
Ulrika Facht
ISBN 978-91-89471-99-3
Publisher Nordicom, Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2010
Published at Nordicom
Language sv
Keywords media, statistics, moving pictures, newspapers, Internet, media market, literature, music industry, social media, politics, Europe
Subject categories Media and Communications

Abstract

Utgivningen av MedieSverige är ett av de viktigaste inslagen i Nordicom-Sveriges dokumentation av medieutvecklingen. Det är en publikation som ger en bred och aktuell överblick av det svenska medielandskapet. Boken innehåller artiklar i vilka olika forskargrupper och enskilda forskare vid svenska universitet och högskolor analyserar och diskuterar aktuella frågeställningar. Därefter följer en samlad statistisk översikt över svenska massmedier, indelad i tolv kapitel. Nordicom-Sverige söker att i tabellsammanställningarna redovisa en så bred och tillförlitlig statistik som är möjlig i Sverige i dag. Statistiken skall vara systematisk och samhällsrelevant. Målsättningen är att förmedla en lättillgänglig kunskap om mediesituationen genom denna presentationsform.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?