To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Papperslösa… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Papperslösa

Report chapter
Authors Elis Envall
Sanna Vestin
Carin Björngren Cuadra
Henry Ascher
A Staaf
S Khosravi
Published in Social Rapport 2010
ISBN 978-91-86585-00-6
Publisher Socialstyrelsen
Place of publication Stockholm
Publication year 2010
Published at Centre for European Research (CERGU)
Institute of Clinical Sciences, Department of Pediatrics
Language sv
Links www.socialstyrelsen.se/publikatione...
Keywords papperslösa, hälsa, rättigheter, sociala förhållanden
Subject categories Public health medicine research areas

Abstract

Sammanfattning • Det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet papperslösa personer i Sverige, men viss forsk- ning och mindre undersökningar har uppskatt- ningar som talar om mellan 10 000 och 50 000 personer. I gruppen ingår enligt osäkra skatt- ningar cirka 2 000–3 000 barn. Totalt inom EU uppskattas antalet papperslösa till mellan knappt tre och åtta miljoner. • Papperslösa är hänvisade till den informella ar- betsmarknaden för sin försörjning. Många sak- nar arbete eller har endast sporadiskt arbete. Papperslösa bor ofta trångt och under osäkra förhållanden. • Papperslösa har begränsade möjligheter till vård och hälsotillståndet bland många av dem är dåligt eller mycket dåligt enligt flera studier. Socialtjänstens kontakter med den här gruppen är begränsade. • Det finns tecken på att många av de papperslö- sa barn som lever gömda har psykiska problem. • Ett ökande antal barn och unga utan vårdnads- havare söker asyl, och en betydande del av dessa avviker från sitt boende. • Barn till papperslösa föräldrar folkbokförs inte och identifieras inte genom person- eller sam- ordningsnummer, vilket bland annat påverkar möjligheterna till medicinsk uppföljning. • Olika politikerområden har olika mål. Dessa är inte alltid förenliga med de papperslösas si- tuation. Detta kan leda till svåra dilemman för personal som ska tillämpa lagstiftning inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och Migrationsverket.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?