To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Synen på publikorienterin… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Synen på publikorientering

Chapter in book
Authors Ulrika Andersson
Published in Svenska Journalister 1989-2011 / Kent Asp (red.)
Pages 67-72
ISBN 978-91-88212-51-1
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2012
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 67-72
Language sv
Links jmg.gu.se/digitalAssets/1374/137461...
Keywords journalistundersökning, journalister, publikorientering, publiksyn, ansvariga utgivare
Subject categories Media and Communications

Abstract

Journalister brukar ofta beskrivas som allmänhetens företrädare med den viktiga funktionen att granska makthavare, sprida information och erbjuda människor förströelse. Publiken kan därför sägas utgöra grundstommen för journalisters arbete. Men det är förstås inte en enkel uppgift att fullfölja arbetet som publikens företrädare. Publikens önskemål måste t ex jämkas med de professionella normer och värderingar som ligger till grund för yrket, normer som ibland går stick i stäv med krav på att ge publiken vad den vill ha. Denna problematik väcker frågan om hur journalister ser på sin publik. Finns det ett spänningsfält mellan att ge publiken sådant den ur ett professionellt perspektiv kan anses behöva och att ge publiken sådant den vill ha? Frågan analyseras närmare i kapitlet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?