To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

MedieSverige mini 2012… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

MedieSverige mini 2012

Report
Authors Ulrika Facht
ISBN 978-91-86523-47-3
Publisher Nordicom, Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2012
Published at Nordicom
Language sv
Links www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/...
Keywords Mediestatistik, MedieSverige, Medieutveckling, medieanalys, medielandskap,
Subject categories Media and Communications

Abstract

MedieSverige mini är är en mindre variant av Nordicoms MedieSverige – statistik och analys som publiceras ungefär vart tredje år. Publikationen är ett av resultaten av Nordicoms arbete med att dokumentera medieutvecklingen i Sverige. Fakta och statistik kombineras med analys av forskare inom ämnet. Med åren har det blivit allt tydligare att analyserna har längre livslängd, medan efterfrågan på färsk statistik ökar. För att möta behovet av aktuell data publicerar Nordicom material på hemsidan där användaren själv kan söka upp statistik. Utifrån materialet på hemsidan är det dock svårt att få en överblick. Därför har Nordicom valt att sammanställa en MedieSverige mini vilken består av statistik från hemsidan, kompletterad med ytterligare data för att ge användaren en kortfattad översikt av hur medielandskapet ser ut i dag i Sverige. MedieSverige mini består av ett antal indikatorer för respektive medium. Först om hur det används och därefter – beroende både på angelägenhetsgrad och tillgång till bra data – följer olika indikatorer för ekonomi och/eller struktur för mediet. Redovisningen gör inte anspråk på att vara heltäckande eller strukturerad exakt likadant för varje medium, utan är att betrakta som smakprov av den information som finns tillgänglig.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?