To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Organisationsteori för me… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Organisationsteori för mediemedarbetare

Textbook
Authors Ulrika Andersson
ISBN 978-91-44-09238-6
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2014
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Keywords organisationsteori, medieföretag, journalister, redaktionsledare, redaktionella ledare, arbetsledning, organisationskultur, organisationsstruktur, ledarskap, medarbetarskap, stresshantering
Subject categories Media and Communications, Media Studies, Communication Studies, Economics and Business, Work Sciences

Abstract

Journalistiskt arbete och redaktionellt ledarskap har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Medieföretagen och deras medarbetare har ställts inför utmaningar i form av ny teknik, nya medieformer, ökad konkurrens om annonsörer och publik, föråldrade betalningsmodeller samt förändrade mönster i människors medieanvändning. För att hantera dessa omvälvande förändringar krävs att verksamheten anpassas efter de nya förutsättningarna och att det redaktionella utvecklingsarbetet präglas av hög kvalitet – en ekvation som fordrar både kompetenta medarbetare och professionella ledare. Organisationsteori för mediemedarbetare är en introduktion till organisationsteori med särskilt fokus på svenska medieorganisationer. Innehållet kretsar kring fyra olika områden: • hur medieorganisationers struktur ser ut och hur organisationens olika delar hänger samman • hur organisationskulturen tar sig uttryck och vad denna kultur har för betydelse för den redaktionella verksamheten • vilken funktion ledarskapet fyller för verksamheten och hur ledarskapsforskningen ser ut • hur medarbetarskap och gruppdynamik utvecklas på en arbetsplats. Boken är lämplig både för studerande på journalistutbildningar och medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningar och för yrkesverksamma journalister som vill öka sin kunskap om organisationsstruktur, kultur, ledarskap och medarbetarskap i redaktionella miljöer.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?