To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förutsättning för omställ… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förutsättning för omställning till person-centrerad vård:ledarskap, medarbetarskap och organisation

Chapter in book
Authors Axel Wolf
Eric Carlström
Published in PERSONCENTRERING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FRÅN FILOSOFI TILL PRAKTIK
Pages 261
ISBN 978-91-47-11405-4
Publisher Liber
Place of publication stockholm
Publication year 2014
Published at Institute of Health and Care Sciences
Pages 261
Language en
Keywords personcentrerad vård, ledarskap, organisation
Subject categories Health Sciences

Abstract

Den personcentrerade vården vilar på ett partnerskap mellan patient/närstående och professionella, där berättelsen är utgångspunkten och förutsättningen för ett partnerskap varefter följer en överenskommelse vilken måste säkerställas genom att dokumenteras. I boken beskrivs konkreta exempel på hur man gått tillväga för att införa personcentrerad vård på två olika sjukhusavdelningar och på ett äldreboende utifrån från de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Personcentrering grundas på att patienten är en person med vilja, förmågor, ansvar och behov. Ur olika perspektiv resonerar bokens författare kring varför det personcentrerade förhållningssättet utgör en förutsättning för att både människor i behov av vård och hälso- och sjukvårdens professionella kan betraktas som experter. I boken behandlas vidare vikten av att radikalt förändra den nuvarande kulturen inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, till ett förhållningssätt som utgår från att vi ser inte bara patienter som sjukprocesser i behov av behandling eller i behov av vård utan också som personer med livskraft och värdighet. Personcentrerad vård förutsätter både professionell kompetens och en medveten etik som grund för omvårdnad, behandling, rehabilitering och omsorg.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?