To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Ett försök att etablera e… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ett försök att etablera en svensk juridisk terminologi på 1600-talet? Lexikaliska och fackspråkliga perspektiv på Clas Rålambs handbok OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ, Thet är Åthskillige påminnelser vthi rättegångs saker … (1674)

Conference contribution
Authors Lena Rogström
Hans Landqvist
Published in Rajojen dynamiikkaa - Gränsernas dynamik - Borders under Negotiation – Grenzen und ihre Dynamik. Abstraktit Abstrakt Abstracts. VAKKI SYMPOSIUM XXXV Vaasan yliopisto, Vasa universitet, University of Vaasa, Universität Vaasa 12.–13.2.2015
Pages 22-23
Publication year 2015
Published at Department of Swedish
Pages 22-23
Language sv
Links www.uva.fi/sv/sites/vakki/symposia/...
Keywords juridiska handböcker Clas Rålamb lexisering fackspråkstillhörighet
Subject categories Civil procedure, Bilingualism, Swedish language
Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?