To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kärleken till komplexitet… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kärleken till komplexiteten: En pedagogisk reflektion över svindelns nödvändighet i konstvetenskaplig undervisning

Journal article
Authors Astrid von Rosen
Published in Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)
Issue 3
Pages 1-10
Publication year 2015
Published at Department of Cultural Sciences
Pages 1-10
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/39210
Keywords negative capability, dynamisk dialektik, Rancière, den okunnige läraren, utbyte, ofullständighetens pedagogik, Lacan, överföring, svindel, komplexitet, kärlek
Subject categories Art History

Abstract

I undervisningen i ämnet konst- och bildvetenskap ställs läraren inför utmaningen att hantera studenternas ibland frustrerade och vilsna möte med komplexa studieobjekt. I denna artikel ställer jag följande huvudfråga: På vilka grunder kan man som lärare förstå och hantera studenternas frustration och vilsenhet inför komplexiteten? Syftet med undersökningen är att problematisera och teoretiskt benämna det jag kallar för kärleken till komplexiteten. Mitt arbete fokuserar särskilt på den dimension som berör lärarens och/eller forskarens medvetenhet i den pedagogiska gärningen. Jag vill bidra med ett teoretiskt förankrat underlag för fortsatta konstruktiva diskussioner kring de utmaningar det innebär att undervisa inom ett humanistiskt fält där outtömlig komplexitet hör till grundförutsättningarna. Min undersökning har resulterat i idén om en svindelns pedagogik där kärleken till komplexiteten ges utrymme inom undervisningens ramar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?