To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Skärvor, skimmer, stjärnt… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Skärvor, skimmer, stjärntäcke: Scenkonstverket Spegeln-Kairos som scenografisk händelse

Chapter in book
Authors Astrid von Rosen
Published in Filosofi på liv och död: Texter om psykoanalys [redaktörer: Emil Asbjörnsen, Andreas Nordh]
Pages 138-153
ISBN 978-91-637-8128-5
Publisher Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys
Place of publication Göteborg
Publication year 2015
Published at Department of Cultural Sciences
Pages 138-153
Language sv
Keywords Scenografi, scenografisk händelse, Lacan, det reala, det imaginära, det symboliska, Eva Ingemarsson, Atalante, affekt, kairos, dans, koreografi
Subject categories Art History

Abstract

Syftet med undersökningen är att skriva fram och analysera den affektiva kraften i Eva Ingemarssons scenkonstverk Spegeln–Kairos, genom att undersöka det empatiskt laddade utbyte som pågick mellan miljö och besökare från ett scenografiskt perspektiv. Jag använder mig av en modell där den scenografiska händelsen förstås som ett intrikat spel mellan kropp, bild, och språk, eller med psykoanalytikern Jacques Lacans terminologi, mellan det reala, det imaginära och det symboliska. Dessa register är inte separerade utan sammanvävda och rörliga, det vill säga dynamiska. Det reala kopplas här till mänskliga kroppar, de hot och omöjligheter som kan visa sig när scenkonstnären uppträder i den byggda och ofta teknikberoende miljön, samt till det som inte kan symboliseras men som ändå finns där. I det imaginära registret finns bilder och föreställningar som hör till jaget och till kulturen och media. Den symboliska ordningen syftar på de samhällssystem som påverkar den sceniska händelsen, och på de strukturer som genomkorsar subjektets tillblivelseprocess.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?