To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Professionellt förhållnin… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Professionellt förhållningssätt

Chapter in book
Authors Ingela Lundgren
Marie Berg
Published in Reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde
Pages 19-25
ISBN 978-91-44-09005-4
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2016
Published at Institute of Health and Care Sciences
Pages 19-25
Language sv
Subject categories Other Medical Sciences, Clinical Medicine

Abstract

En viktig dimension i den professionella barnmorskans arbete är förhållningssättet. Kärnan I detta förhållningssätt är relationen, det personliga mötet som barnmorskan har med varje enskild kvinna och familj i behov av vård eller råd. Barnmorskans vårdande, hälsofrämjande och rådgivande verksamhet äger rum inom ramen för en relation. Denna relation är själva redskapet i den vårdande eller hälsofrämjande aktiviteten och utgör i sig basen för hälsa och välbefinnande. I detta kapitel beskrivs hur det I den professionella relationen finns dimensioner av både vårdande, stödjande och stärkande. Vidare introduceras några teoretiska perspektiv och begrepp som ger stöd i ett professionellt förhållningssätt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?