To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Reflektioner från branden… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Reflektioner från branden i Västmanland 2014: Vad kan vi lära oss för framtida händelser?

Report
Authors Marie Eneman
Erik Borglund
Publisher Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Place of publication Stockholm
Publication year 2016
Published at Department of Applied Information Technology (GU)
Language sv
Subject categories Other Social Sciences, Work Sciences, Interaction Technologies, Information technology

Abstract

Skogsbranden i Västmanland 2014 är den största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet. Det arbete som genomfördes av olika aktörer ställde höga kav på kommunikation och informationsutbyte för att kunna samverka och agera koordinerat. MSB har ett formulerat uppdrag att tillhandahålla säkra, skyddade, robusta och tillgängliga kommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet. Under räddningsinsatsen i samband med branden i Västmanland 2014 valdes och användes emellertid andra kommunikationssystem än de säkra, robusta tjänster som erbjuds av MSB. Studien syftar därför till att utveckla kunskap om hur de enskilda individerna gick tillväga för att kommunicera och utbyta information vid räddningsarbetet, dvs vilka typer kommunikationssystem som blåljusaktörerna valde att använda under de rådande omständigheterna. Studiens resultat är baserat på material som vi samlade in genom djupintervjuer med 29 personer. Resultatet från studien presenteras i tre breda kategorier: (1) aspekter som fungerade bra, (2) aspekter som var problematiska - bristfälliga samt (3) tankar och förslag för framtiden. Resultatet av studien förväntas kunna användas till strategiska ingångsvärden för utvecklingsarbete, hantering, utbildning, av MSB:s befintliga system och verktyg för beslutstöd.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?