To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Scenografisk sinnlighet –… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Scenografisk sinnlighet – i fält med stadens dansare

Chapter in book
Authors Astrid von Rosen
Published in Humanister i fält. Metoder och möjligheter
Pages 121-129
ISBN 978-91-88348-71-5
Publisher LIR.skrifter
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of Cultural Sciences
Pages 121-129
Language sv
Links https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/...
Keywords fenomenologi, scenografi, Rubicon, dans, sinnlighet, scena-grafera
Subject categories Arts, Art History

Abstract

Att »gå ut i fält« har länge fått beskriva en mängd meto­diska praktiker inom flera olika vetenskapsområden. Ofta för­knippas fältstudier med långväga resor till exotiska platser. Men redan botanikern Linné betonade vikten av att undersöka och systematisera även det näraliggande. Hans litterärt gestaltade exkursioner på 1700­talet har också haft en stor inverkan på hur kulturhistorisk forskning bedrivits och presenterats. Det är fortfarande ganska ovanligt att forskare inom huma­niora lämnar skrivbordets avgränsade landskap för mer handfasta studier på fältet. Denna antologi undersöker vad det innebär att kombinera traditionella humanistiska metoder och olika former av fältarbete. Förändras vår syn på forskningen och forskningsobjektet om vi bedriver fältstudier? Blir annorlunda kunskap möjlig och påverkar det i sin tur synen på humaniora som ett eget fält? I sitt bidrag till antologin använder Astrid von Rosen ett utvidgat och aktivistiskt scenografibegrepp för att undersöka och skapa danshistoria tillsammans med andra (praktiker och andra forskare): det vill säga "scena-grafera" den.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?